Nabízíme pronájem kinosálu s kapacitou 67 míst ke konání různých školení, prezentací a přednášek. Cena za 1 hodinu je 190 Kč,  při použití promítacího zařízení s počítačem 250 Kč. Bližší informace v Informačním centru na tel. 378 01 08 29  nebo mail spsstav@spsstav.cz.

  KDYŽ TECHNICI TVOŘÍ

 Vystava 16

Od 9. února si v prostorách naší školy můžete opět po roce prohlédnout úkazky výtvarného úsilí našich studentů. Jsou to školní práce, které vznikaly nejen na hodinách architektury, ale též českého jazyka výtvarného kroužku aj.

K dvourozměrným pracím, jako jsou studie architektonických fragmentů, drapérie, inspirace četbou, fotografie, jsou letos přidány ještě nápadité architektonické modely, keramika, mozaiky.... Výstavu doplňují nejen zajímavé, ale i poučné panely studentů 1. ročníků, zpracovávající tématiku lomů a dolů v okolí Plzně. 

Výstava potrvá do konce školního roku, přístupná je každý všední den od 8 h do 16 h. Návštěvu je nutno hlásit ve vrátnici.

Projekty

  • čtvrtek, 08 leden 2015

    Projekt modernizace Základní myšlenkou projektu bylo zvýšení kvality technické výuky vytvořením odborných specializovaných praktických pracovišť, kde si studenti poznatky získané v teoretické výuce na praktické úrovni ověří, rozšíří a zdokonalí. V rámci projektu byla vybudována učebna odborných předmětů oboru Geodézie a katastr…

Adopce na dálku

Raju

SPŠ stavební Plzeň se již po mnoho let účastní charitativního projektu Adopce na dálku tím, že finančně přispívá na zajištění studia pro indické děti v Karnatace.

V současné době jde o čtrnáctiletého chlapce Govinda Raju.K. Studenti, pedagogové i další techničtí pracovníci školy společně vyberou částku 4900,- Kč, která na jeden školní rok umožní zajistit potřebné školní pomůcky a uniformu. Tímto způsobem učíme naše studenty pomáhat druhým a znát hodnotu peněz, protože i pětikoruna od každého z nás tomu malému chlapci rozhodně pomůže.

Projekt je zajišťován prostřednictvím Arcidiecézní charity v Praze.

Přispět můžete v Informačním centru školy.

Rychlé informace

  • DROBNÁ ZMĚNA NA ZÍTRA! Rozpis pro praktické zkoušky jsou v příloze níže. V úterý 10. května doražte v 7:45 před učebnu, ve které maturujete. V případě, že bude zamčeno vyčkejte na příchod zadávajícího. Zasedací pořádek je daný. Dohled určí místo kde si odložíte všechny věci, kromě dovolených pomůcek. Na tomto místě budete i svačit a pít během zkoušky. Odchody na wc jsou po jednom a hlásí se u vyučujícího. Katalogy pro projekty budou v každé učebně přítomné. Kredit na tisk bude každému žáku nabit. Ostatní pokyny u zadavatelů. Ve čtvrtek 12. května začátek v 8h v učebnách dle rozpisu (lyceum…
  • Upozorňujeme studenty 4. ročníků, že přebytky z tisku a kopírování se jim budou vracet vždy v den, kdy odmaturují. O vrácení peněz je třeba požádat v sekretariátu školy p. Fedorovou. Občanský průkaz nutný. Maximální termín pro vyzvednutí kreditů je 30. 6. 2016. Nevyzvednuté kredity po tomto termínu se použijí na nákup nových knih. Studentům, kteří pokračují ve studiu, se kredity automaticky převádějí do dalšího školního roku.
  • Jistě jste si všimli, že během minulého roku se u nás po škole pohybovala kamera. Nové video o SPŠ Stavební bylo právě vyvěšeno. Můžete ho zhlédnout po rozkliknutí nebo na centrálním odkazu na youtube.

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
Bankovní spojení: 72 79 78 309 / 0800
 
 
IČ: 49778064
DIČ: CZ49778064 
TOPlist
Go to top