Nabízíme pronájem kinosálu s kapacitou 60 míst ke konání různých školení, prezentací a přednášek. Cena za 1 hodinu je 300 Kč,  při použití promítacího zařízení s počítačem 350 Kč. Dále nabízíme pronájem tělocvičny, cena je pro dospělé 690 Kč/hod, pro děti a mládež 490 Kč/hod.Tato cena (děti a mládež) může být ponížena o 140 Kč/hod v případě nepoužití sprch a šaten. Doba pronájmu 16:00 - 19:00 hod. Bližší informace v Informačním centru na tel. 378 01 08 29  nebo mail kutkova@spsstav.cz.

 

 

Spolupráce

  • pátek, 09 prosinec 2016

    Spolupráce s firmami Střední průmyslová škola stavební, Plzeň se snaží realizovat výuku žáků v souladu s potřebami praxe. Proběhlo několik přátelských besed s představiteli různých projekčních a realizačních firem na téma kompetencí našich absolventů. Shodli jsme se, že by absolvent měl mít hlavně…

Adopce na dálku

Raju

SPŠ stavební Plzeň se již po mnoho let účastní charitativního projektu Adopce na dálku tím, že finančně přispívá na zajištění studia pro indické děti v Karnatace.

V současné době jde o čtrnáctiletého chlapce Govinda Raju.K. Studenti, pedagogové i další techničtí pracovníci školy společně vyberou částku 4900,- Kč, která na jeden školní rok umožní zajistit potřebné školní pomůcky a uniformu. Tímto způsobem učíme naše studenty pomáhat druhým a znát hodnotu peněz, protože i pětikoruna od každého z nás tomu malému chlapci rozhodně pomůže.

Projekt je zajišťován prostřednictvím Arcidiecézní charity v Praze.

Přispět můžete v Informačním centru školy.

Rychlé informace

  • Více se dozvíte v přílize tohoto mailu.
  • Více se dozvíte v příloze tohoto článku.
  • Více se dozvíte v příloze tohoto článku.
  • Informace o praktických MZ naleznete v příloze tohoto článku.
  • Dle § 167, odst. 8, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vyhlásila ředitelka školy na žádost většiny pedagogů školy předčasné volby do Školské rady SPŠ stavební, Plzeň do funkce volených členů rady za pedagogické pracovníky místo stávajících členů zvolených 9. 11. 2017. Zvoleny byly Ing. Vlasta Maternová a Mgr. Eva Bartovská.   Nově doplněná Školská rada má tedy tyto členy: Z řad pedagogických pracovníků školy:    Ing. Vlasta Maternová    Mgr. Eva Bartovská Z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezl. žáků:    Ing. Martin Dezort   (p. Steinerová…

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
 
 
 
IČ: 49778064
 
TOPlist
Go to top