Seznam doklasifikací pro červen a známe doklasifikace pro srpen v příloze k 22. 6. 2018 11:00.

Obecní úřad Dýšina

zastoupený starostou obce vyhlašuje v souladu s § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

                                                             

veřejnou výzvu

na obsazení pracovního místa

referent (technik)

Místo výkonu práce: Obecní úřad Dýšina, náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina

                                                                           

Předpokládaný rozsah pracovní činnosti:

 • Zajišťování komplexního rozvoje obce nebo její části bez výkonu působnosti pověřeného obecního úřadu.
 • Příprava vyjádření ke stavebním záležitostem v katastru obce, vydávání rozhodnutí o kácení dřevin. Konzultační a poradenská činnost na úseku územního plánování a stavebního řádu. Další úkoly související s činností úřadu.

Předpokládaný termín nástupu:

Pracovní poměr: doba neurčitá, plný, popř. zkrácený pracovní úvazek

Předpokládaný termín nástupu: možný ihned po ukončení výběrového řízení

Platové podmínky: 8. - 9. platová třída (dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě)

Požadavky:

 • středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání technického směru (stavební výhodou)
 • základní orientace v právních předpisech (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, prováděcí vyhlášky, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád)
 • samostatnost, schopnost jednat s lidmi, organizační schopnosti, flexibilita
 • dobrá znalost práce na PC
 • řidičský průkaz skupiny B
 • zkušenosti z oblasti státní správy, praxe ve stavebnictví, zkouška odborné způsobilosti na úseku stavebního řádu, případně na úseku územního rozhodování nebo autorizace v oboru pozemní stavby výhodou

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka – podle § 4 zákona:

 • státní občanství ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR
 • dosažení věku 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • schopnost dorozumět se jednacím jazykem

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu uchazeče
 • datum a podpis uchazeče

K přihlášce je nutno přiložit mj. tyto doklady:

 • strukturovaný životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • prohlášení o souhlasu s využitím poskytnutých osobních údajů výhradně pro potřeby výběrového řízení

Uzávěrka přihlášek:9. 7. 2018 (pondělí) ve 12:00 hodin.

Uchazeč podá písemnou přihlášku, včetně požadovaných dokladů, osobně na podatelně Obecního úřadu Dýšina, nebo poštou na adresu Obecní úřad Dýšina, náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina.

Uzavřenou obálku označte heslem: „Neotvírat – Veřejná výzva – referent (technik)“

Bližší informace poskytne starosta obce Ing. Jaroslav Egrmajer, tel. 606 616 452

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit tuto veřejnou výzvu kdykoliv v jejím průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

V Dýšině dne 15. 6. 2018

                                                                                                               Ing. Jaroslav Egrmajer

                                                                                                                         starosta obce        

OYE ateliér hledá studenta/tku architektury na částečný úvazek a absolventa na plný úvazek.

Hledáme studenta s nadstandartním zájmem o obor na částečný úvazek a absolventa na plný úvazek, ideálně již s praxí. Hladáme i absolventy středních škol stavebních. Působíme v Plzni/ Rokycanech a Praze.

Zajímavé projekty různých měřítek i fází. Oceníme kreativitu, samostatnost, zodpovědnost, invenci, zkušenosti s řešením interiéru, motivaci, nasazení a smysl pro humor a hlavně spolehlivost. 

Požadujeme zvládnutí ArchiCadu, případně Auto Cadu a Sketchupu dále Photoshop. etc.

V případě zájmu nás kontaktujte na emailu. K emailu přiložte své CV a portfolio. 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

              Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

telefon: 721490087 nebo 774984250

www.oye-atelier.cz

www.facebook.com/oyeatelier

Výběrové řízení na úředníka Odboru výstavby MěÚ Nýřany

TAJEMNÍK MěÚ NÝŘANY vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na úředníka Odboru výstavby, MěÚ Nýřany, 330 23 Nýřany, Benešova třída 295.

Požadavky:

• vzdělání minimálně středoškolské s maturitní zkouškou,

• uživatelská znalost práce na PC - Windows, Word, Excel, Internet,

• výhodou jsou: - kvalifikační předpoklady pro výkon činnosti na obecném stavebním úřadu dle § 13a, 183/2006 Sb. – stavební zákon, - zkouška odborné způsobilosti (ZOZ), - praxe ve veřejné správě, praxe ve stavebnictví, znalost speciálních právních předpisů a uvedené problematiky (stavební zákon, správní řád), - řidičský průkaz sk. B.

Nabízíme:

• pracovní poměr na dobu neurčitou,

• odpovídající platové ohodnocení – 9. platová třída (dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.),

• po zapracování osobní příplatek,

• odborný profesní růst,

• nástup možný ihned po ukončení výběrového řízení.

Zájemce musí splňovat předpoklady

dle §4, zák. č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků: - fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je způsobilá k právním úkonům, - státní občanství ČR, popř. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, - bezúhonnost ve smyslu výše zmíněného zákona, - ovládání jednacího jazyka. Zájemce podá dle §4, zák. č. 312/2002 Sb. písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: - jméno, příjmení a titul zájemce, - datum a místo narození, - státní příslušnost, - místo trvalého pobytu, - číslo občan. průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, - datum a podpis, dále do přihlášky uveďte pro rychlejší komunikaci telefonní spojení a případně jinou doručovací adresu, pokud se liší od místa trvalého pobytu.

K přihlášce zájemce připojí tyto doklady:

- životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,

- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Písemné přihlášky s požadovanými doklady zasílejte

do 20. června 2018 na adresu: MěÚ Nýřany, Benešova třída 295, 330 23 Nýřany. Obálku zřetelně označte slovy: Výběrové řízení - OV - neotvírat! Ing. Lubomír Šilhavý tajemník MěÚ Nýřany

 
 
Prázdniny se kvapem blíží a s tím přichází i nabídka volné pracovní pozice PROJEKTANT/KA v zavedené rodinné společnosti AREA group s.r.o. v Plzni.Pokud máte chuť učit se novým věcem, jste z Plzně nebo okolí a umíte pracovat v SW ArchiCAD, pak nám určitě neváhejte poslat svůj životopis na email: . Více informací naleznete v příloze tohoto emailu nebo na našem webu: www.areagroup.cz.
 
Těšíme se na naše nové kolegy a kolegyně!:-)
 
Ing. arch. Hana Boříková ml.
architekt
 
| (+420) 607 709 189

Vodoplan, s.r.o.,

Sokolovská 41, 323 00 Plzeň

Hledá brigádníky i absolventy se zájmem o trvalý pracovní poměr na pozici

PROJEKTANTA  VODOHOSPODÁŘSKÝCH  STAVEB

Nabízíme: zaměstnanecké benefity, flexibilní pracovní dobu, odpovídající finanční ohodnocení.

Bližší informace na tel.: 602 737 165

Nabídky a stručný životopis zasílejte na e-adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., popř. na adresu: Vodoplan, s.r.o., Sokolovská 41, 323 00 Plzeň

Termín přihlašování k podzimním maturitám je  od 12. června do 25. června 2018 (legislativně závazné). Přihlásit se musí každý uchazeč, který chce konat maturitní zkoušku v podzimním termínu ať už celou maturitu nebo pouze některou část společné nebo profilové zkoušky. Přihlášení proběhne v sekretariátu školy.

Společnost: VALCANO k.s.

Pozice:

 • Stavební přípravář

 

Místo výkonu práce:

 • Stavby ČR – dle konkrétních realizovaných staveb – MOŽNOST ČÁSTEČNÉ PRÁCE Z DOMOVA

 

Pracovní poměr:

 • HPP

 

Mzdové rozpětí:

 • 25 000,-Kč + odměny

 

Nástup:

 • dle dohody, možný ihned

Požadavky:

 • Minimálně střední průmyslovou školu s maturitou (obor pozemní nebo dopravní stavby, inženýrské sítě) - vhodné i pro absolventy.
 • ·Spolehlivost, samostatnost, smysl pro detail i pochopení stavby v souvislostech
 • ·Dobrá znalost práce s MS Office
 • ·Schopnost práce s projektovou dokumentací v elektronické verzi
 • ·Po zapracování práce se specializovaným softwarem (KROS +)
 • ·Řidičský průkaz sk.B výhodou

Náplň práce:

 • ·Poptávka, výběr a zajištění dodávky stavebního materiálu a stavebních subdodávek
 • ·Příprava podkladů k fakturaci stavebních prací
 • ·Sledování a oceňování změn, během výstavby
 • ·Zpracování cenových nabídek

Nabízíme:

 • ·Podporu celoživotního vzdělávání
 • ·Služební vozidlo
 • ·4 týdny dovolené

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Ing. Petr Novák, mobil: +420 737 256 110, email:            

               Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Společnost: VALCANO k.s.

Pozice:

 • Stavební mistr

 

Místo výkonu práce:

 • Stavby ČR (region Čechy)

 

Pracovní poměr:

 • HPP

 

Mzdové rozpětí:

 • 25 000,-Kč + odměny

 

Nástup:

 • dle dohody, možný ihned

 

Požadavky:

 • Minimálně střední průmyslovou školu s maturitou (obor pozemní nebo dopravní stavby, inženýrské sítě) - vhodné i pro absolventy.
 • ·Spolehlivost, ochota učit se nové věci, zájem o týmovou práci, schopnost vedení týmu

Náplň práce:

 • ·Řízení stavebních prací na stavbách středního až velkého rozsahu, zejména se zaměřením na železniční infrastrukturu (v případě absolventa bude práce vykonávána pod vedením hlavního stavbyvedoucího)
 • ·Po zapracování možnost samostatné a tvůrčí práce.
 • ·Aplikace nových technologií, práce s moderní mechanizací
 • ·Aktivní rozvoj osobních i profesních vlastností

Nabízíme:

 • ·Podporu celoživotního vzdělávání
 • ·Služební vozidlo
 • ·4 týdny dovolené

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Ing. Petr Novák, mobil: +420 737 256 110, email:            

               Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Potřebujete rekvalifikaci či zlepšit angličtinu / němčinu, abyste 
získali dobrou práci? Pak právě Vám je určen tento projekt!

Více informacé naleznete v příloze.

Strana 1 z 19

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
Bankovní spojení: 72 79 78 309 / 0800
 
 
IČ: 49778064
 
TOPlist
Go to top