Uchazeč

Přijímací řízení

Uchazeči o studium na naší škole ve školním roce 2018/2019  budou konat přijímací zkoušky formou centrálně zadávaných jednotných testů.  

Na úřední desce je ke stažení i Přihláška ke studiu ve formátu pdf, xls, xlsx.


Termíny přijímacího řízení

Přihlášky přijímáme do 1. března 2018 (o jarních prázdninách 19. -23. 2. bude škola zavřena)

Nezapomeňte do přihlášky uvést:

   • obor (Stavebnictví, Geodézie a katastr nemovitostí, Technické lyceum ) 
   • maturitní cizí jazyk (Nj x Aj), uvádějte do sloupce schopnosti, vědomosti,...
   • v případě tělesných omezení uvést zájem o zdravotní tělesnou výchovu
   • speciální vzdělávácí potřeby (přiložit originál posudku z PPP)
   • doporučujeme uvést email pro zaslání výsledků z CERMATU - čitelně hůlkovým písmem
Termíny konání jednotných testů jsou:
    • 1. termín 12. dubna 2018 na škole uvedené na 1. místě na přihlášce
    • 2. termín 16. dubna 2018 na škole uvedené na 2. místě na přihlášce
    • každý uchazeč může konat test z Českého jazyka i Matematika dvakrát, počítá se lepší dosažený výsledek
    • v případě, že uchazeč nekoná test pro vážné důvody (omluva do 3 dnů), je stanoven náhradní termín 10. a 11. května 2018
    • ROZHODNUTÍ o přijetí / nepřijetí bude zveřejněno 30. dubna 2018 v 10 h, s podklady k rozhodnutí o přijetí / nepřijetí se mohou uchazeči a zákonní zástupci seznámit 30. dubna 2018 od 8 do 10 hodin v sekretariátu školy
 Na žádný ze studijních oborů nevyžadujeme lékařské potvrzení.
Maximální počty žáků

obor:          STAVEBNICTVÍ 36-47-M/01 – celkem 75 žáků

         GEODÉZIE A KATASTR NEMOVITOSTÍ 36-46-M/01 – 18 žáků

                   TECHNICKÉ LYCEUM 78-42-M/01 - 30 žáků

Nabízíme pro všechny obory

Možnost výuky zdravotní tělesné výchovy pro žáky zařazené do 3. zdravotní skupiny (v případě dostatečného počtu cca 15).

Kritéria pro přijímací řízení

Přijímací řízení na školní rok 2018/2019 vychází z výsledku jednotných přijímacích testů. Celkové bodové hodnocení je dáno součtem bodů získaných z jednotlivých testů (ČJ + MA). V případě, že uchazeč nedosáhne v dílčím testu na 20% celkových bodů, nesplnil kritérium pro přijetí tzn. při max. bodové hranici 50 bodů na test je minimální hranice 10 bodů. Pokud splní oba testy na více než 20%, může se uchazeči, který dal na naši školu obě přihlášky (různé obory), vynásobit celkový počet bodů koeficientem 1,02. Pokud je žák hodnocen z chování jiným stupněm než velmi dobrým (v posledních třech pololetí), snižuje se celkový počet bodů o 25.

Uchazeči budou seřazeni sestupně dle počtu získaných bodů dle jednotlivých oborů. Přijati budou všichni až po kapacitu tříd otevíraných v daném roce. Při rovnosti bodů rozhodují o pořadí známky z 1. pololetí 9. ročníku (případně srovnatelného ročníku víceletého gymnázia) z profilových předmětů Matematiky, Českého jazyka, Cizího jazyka (maturitního) a Fyziky, v tomto pořadí. Dalším hodnotícím kritériem by byly průměry z posledních tří pololetí.

 

Výsledky přijímací řízení dle §60e školského zákona
pro školní rok 2017/2018 Celkem Český jazyk Matematika
Stavebnictví 1. přijatý uchazeč 82 46 39
          poslední přijatý uchazeč 34 22 12
Geodézie a katastr nemovitostí - 1. přijatý uchazeč 85 46 39
                                       poslední přijatý uchazeč 33 14 19
Technické lyceum - 1.přijatý uchazeč 90 45  45 
                   poslední přijatý uchazeč 64 36 28

Naposledy změněno pátek, 16 únor 2018 09:51

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
Bankovní spojení: 72 79 78 309 / 0800
 
 
IČ: 49778064
 
TOPlist
Go to top