Uchazeč

Přijímací řízení

PŘÍPRAVNÉ KURZY NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA A MATEMATIKY V ROCE 2022

 POZOR ZMĚNA ZAČÁTKU KURZŮ! 

ČESKÝ JAZYK - organizace kurzů
Kurzy proběhnou v termínech, které jsou zveřejněny v dokumentu Přípravný kurz k PZ z M a ČJ - rozsah výuky, který je zveřejněný na úřední desce školy. Kurz začíná 11. 1. 2022 18. 1. 2022 . Časové vymezení 16.00 - 17. 00.

Kurz bude realizován v minimálním počtu 15 žáků, maximální počet žáků ve skupině je 30. Kurz bude probíhat buď v úterý, nebo ve čtvrtek. Žáci se mohou přihlásit do 22. 12. 2021.

Vzhledem ke zhoršené hygienicko-epidemické situaci budou kurzy organizovány on-line formou.
Každý uchazeč obdrží přihlašovací jméno a heslo k on-line výuce. Přihlašovací jméno slouží jako nový školní Gmail ve tvaru Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Jednoduchý návod jak se připojit naleznete ZDE.
Případné změny budou zveřejňovány na webových stránkách školy.

Přihlášku a tematický plán s termíny naleznete na úřední desce v sekci Pro uchazeče (www.spsstav.cz).

 

MATEMATIKA - organizace kurzů
Kurzy proběhnou v termínech, které jsou zveřejněny v dokumentu Přípravný kurz k PZ z M a ČJ - rozsah výuky, který je zveřejněný na úřední desce školy. Kurz začíná 11. 1. 2022 18. 1. 2022 . Časové vymezení 17:10 - 18:10.

 

Kurz bude realizován v minimálním počtu 15 žáků, maximální počet žáků ve skupině je 30. Kurz bude probíhat buď v úterý, nebo ve čtvrtek. Žáci se mohou přihlásit do 22. 12. 2021.

Vzhledem ke zhoršené hygienicko-epidemické situaci budou kurzy organizovány on-line formou.

Každý uchazeč obdrží přihlašovací jméno a heslo k on-line výuce. Přihlašovací jméno slouží jako nový školní Gmail ve tvaru Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Jednoduchý návod jak se připojit naleznete ZDE.
Případné změny budou zveřejňovány na webových stránkách školy.

Přihlášku a tematický plán s termíny naleznete na úřední desce v sekci Pro uchazeče (www.spsstav.cz).

Doporučujeme všem uchazečům zakoupit publikaci "TESTY 2021–2022 z matematiky pro žáky 9. tříd", se kterou budeme v hodinách přípravného kurzu matematiky pracovat.

matematika přípravný kurz

J
ak se přihlásit k on-line výuce

 


 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2022 – KRITÉRIA

Přihláška se podává na speciálním tiskopisu, který stanovuje MŠMT. Pro získání tiskopisu se může uchazeč obrátit na svého třídního učitele, výchovného poradce nebo na střední školu. Formulář přihlášky ke stažení naleznete v sekci Úřední deska / uchazeč zde na webu. Přihlášku lze vyplnit ručně nebo elektronicky.

Potřebujete více informací k vyplnění a odevzdání přihlášek? Doporučujeme navštívit webové stránky:
https://prijimacky.cermat.cz/index.php

Přihlášky přijímáme do 1. března 2022 – vzor přihlášky naleznete v příloze

Nezapomeňte do přihlášky uvést:
- obor (Stavebnictví, Geodézie a katastr nemovitostí, Technické lyceum)
- v případě tělesných omezení uvést zájem o zdravotní tělesnou výchovu
- speciální vzdělávací potřeby (přiložit originál posudku z PPP)
- uvést email pro zaslání výsledků z CERMATU – čitelně hůlkovým písmem


Pro školní rok 2022/23

Termíny konání jednotlivých testů

1. termín: úterý 12. dubna 2022
2. termín: středa 13. dubna 2022

Náhradní termíny:
1. termín: úterý 10. května 2022
2. termín: středa 11. května 2022

Na žádný ze studijních oborů nevyžadujeme lékařské potvrzení.

Maximální počty žáků v oborech: STAVEBNICTVÍ 36 – 47 – M/01 – celkem 90 žáků
                                                          GEODÉZIE A KATASTR NEMOVITOSTÍ 36 – 46 – M/01 – 30 žáků
                                                          TECHNICKÉ LYCEUM 78 – 42 – M/01 – 30 žáků

Pro všechny obory nabízíme možnost výuky zdravotní tělesné výchovy pro žáky zařazené do 3. zdravotní skupiny (v případě dostatečného počtu cca 15).


Kritéria pro přijetí do prvního ročníku (aktualizace 31.1.2022)

Pro školní rok 2022/2023 budou uchazeči o studium na Střední průmyslovou školu stavební, Plzeň konat jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) formou centrálně zadávaných jednotných testů. V testech může uchazeč dosáhnout 50 bodů v testu z matematiky a 50 bodů v testu z českého jazyka (tj. maximálně 100 bodů).


Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí 100 %. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává vždy lepší výsledek testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ze dvou možných výsledků ve dvou možných termínech.Podmínky přijetí:

1.
Uchazeč musí dosáhnout alespoň 10 bodů v testu z matematiky a 10 bodů v testu z českého jazyka.

2. Za průměrný prospěch 1,00 za první a druhé pololetí 8. ročníku a za první pololetí 9. ročníku na základní škole (případně ve srovnatelném ročníku víceletého gymnázia) získá uchazeč 5 bodů.

3. Bude–li splněn bod jedna, vynásobí se tomu, kdo dal na naši školu obě přihlášky (různé obory), celkový počet bodů koeficientem 1,02.

4. Pokud je žák hodnocen z chování jiným stupněm než velmi dobrým (v posledních třech pololetích na základní škole, případně ve srovnatelném ročníku víceletého gymnázia), snižuje se celkový počet bodů o 25.


Uchazeči budou seřazeni sestupně dle počtu získaných bodů podle jednotlivých oborů. Přijati budou všichni uchazeči, kteří splnili podmínky přijetí až po maximální počet přijímaných žáků. Při rovnosti bodů rozhodují o pořadí známky
z 1. pololetí posledního ročníku základní školy (případně ve srovnatelném ročníku víceletého gymnázia) z profilových předmětů matematiky, českého jazyka, anglického jazyka (maturitního) a fyziky v tomto pořadí.

Uchazečům s českým nebo cizím státním občanstvím, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka. Zjištění úrovně znalosti českého jazyka u uchazeče proběhne formou rozhovoru, při němž se ověří řečové dovednosti (čtení, psaní, poslech a mluvení) na úrovni B1 SERR. Test, na jehož základě bude rozhovor veden, musí být splněn minimálně na 40%.

Výsledky přijímacího řízení
Výsledky jednotlivých testů z ČJ a MAT budou zveřejněny na webu školy a vyvěšeny na vstupních dveřích školy, termín zveřejnění bude upřesněn.

Výsledky přijímacího řízení dle § 60e 561/2004 Sb., školského zákona

 

Přijímací řízení 2021Celkem


Český jazyk


Matematika
Stavebnictví - 1. přijatý uchazeč 98 47 46
   poslední přijatý uchazeč 34 20 14
Geodézie a katastr nemovitostí - 1. přijatý uchazeč 92 45 42
   poslední přijatý uchazeč 29,6 19 10
Technické lyceum - 1. přijatý uchazeč 97 48 44
   poslední přijatý uchazeč 51 31 20

 

 

 

 

Naposledy změněno úterý, 18 leden 2022 07:14

Stáhnout přílohy:

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
 
 
 
Prohlášení o přístupnosti
IČ: 49778064
 
TOPlist
Go to top