Termín voleb do Školské rady Střední průmyslové školy stavební, Plzeň se na základě opatření MŠMT Č.j.: MSMT-40610–2020-1 ze dne 29. října 2020 ruší. Nový termín voleb bude vyhlášen po ukončení nouzového stavu.

Odůvodnění:

Funkční období členů školské rady zřízené při základní, střední nebo vyšší odborné škole podle § 167 školského zákona, které skončí v době ode dne účinnosti tohoto opatření do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu, se prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu.

V Plzni dne 30. října 2020

Jitka Maulová

ředitelka školy

Výuka od 14. 10. 2020

Výuka bude probíhat v distančním režimu  v prostředí Google učebna podle rozvrhu hodin. Používány budou formy výuky online, offline.   

Účast žáků na hodinách uvedených v rozvrhu je povinná. 

V Plzni 13. října 2020   Jitka Maulová

Provoz školní jídelny není přerušen. Školní jídelna umožňuje odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat. Zařízení školního stravování je ve vztahu k žákům a zaměstnancům školy považováno za provozovnu, která neslouží veřejnosti. Je tedy možné, aby žáci a zaměstnanci školy konzumovali jídlo v prostorách jídelny. 

V Plzni dne 13. 10. 2020       Jitka Maulová, ředitelka školy 

                                                                                                                                             

Výuka od 5. 10. 2020

Výuka bude probíhat v distančním režimu  v prostředí Google učebna podle upraveného rozvrhu hodin. Část praktického vyučování bude realizována prezenčně. 

Účast žáků na hodinách uvedených v rozvrhu je povinná. O rozvrhu hodin vyučovaných prezenčním způsobem budou zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci informováni třídními učiteli. 

V Plzni 2. října 2020   Jitka Maulová

ředitelka školy

Více info v příloze.

Projekt „Podpora rozvoje SPŠ stavební Plzeň - šablony II“

Naše škola realizuje v průběhu roků 2020 a 2021 (od 1.1.2020 do 31.12.2021) projekt Podpora rozvoje SPŠ stavební Plzeň - šablony II“, který je spolufinancován z prostředků a díky podpoře Evropské unie. 

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_18_065

Název výzvy: Výzva č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR v prioritní ose 3 OP

Název projektu: Podpora rozvoje SPŠ stavební Plzeň - šablony II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016334

Díky podpoře Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání může naše škola realizovat projekt „Podpora rozvoje SPŠ stavební Plzeň - šablony II“, jehož rozpočet je 1.291.968,- Kč, přičemž naše škola získá podporu 100% - a to z rozpočtu EU a ze státního rozpočtu ČR.

Hlavním cílem projektu „Podpora rozvoje SPŠ stavební Plzeň - šablony II“ je podpora naší školy v oblasti personální, prostřednictvím poskytnuté dotace na aktivity a činnosti školního psychologa, na podporu rozvoje kariérového poradentství na naší škole a na aktivity vedoucí k propojování teoretického vyučování s praxí prostřednictvím koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele.

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 si velice váží této pomoci Evropské unie a operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a děkuje za její podporu.

V současné době je projekt ve fázi realizace prvního plánovaného roku.

 

AA

Strana 1 z 24

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
 
 
 
Prohlášení o přístupnosti
IČ: 49778064
 
TOPlist
Go to top