Uchazeč

Přijímací řízení


 

KONEČNÉ VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO ŠK. ROK 2020/2021 NA JEDNOTLIVÉ OBORY NALEZNETE NÍŽE  V PŘÍLOZE.

 


OD 16. 6. V ČASE OD 8:00 DO 16:00 PŘIJÍMÁME ZÁPISOVÉ LÍSTKY A ŽÁDOSTI O NOVÁ ROZHODNUTÍ              V SEKRETARIÁTU ŠKOLY.

(POLEDNÍ PAUZA 11:00 - 11:30)


 

 

Uchazeči o studium na naší škole ve školním roce 2020/2021  budou konat přijímací zkoušky formou centrálně zadávaných jednotných testů.  

Na úřední desce je ke stažení i Přihláška ke studiu ve formátu pdf, xls, xlsx.

Přihlášky přijímáme do 2. března 2020

Nezapomeňte do přihlášky uvést:

   • obor (Stavebnictví, Geodézie a katastr nemovitostí, Technické lyceum )
   • v případě tělesných omezení uvést zájem o zdravotní tělesnou výchovu
   • speciální vzdělávácí potřeby (přiložit originál posudku z PPP)
   • uvést email pro zaslání výsledků z CERMATU - čitelně hůlkovým písmem

 Šk. rok 2020/2021

Aktuální informace k přijímacímu řízení s ohledem na hygienická opatření kvůli nemoci COVID 19

Aktuální informace naleznete v příloze níže /Informace k JPZ/


 

Termíny konání jednotlivých testů

viz příloha tohoto článku.

 

Každý uchazeč může konat test z českého jazyka a matematiky jedenkrát.

V případě, že uchazeč nekoná test pro vážné důvody (omluva do 3 dnů), je stanoven náhradní termín na 23.6.2020

ROZHODNUTÍ o přijetí / nepřijetí bude zveřejněno do 16.6.2020, s podklady k rozhodnutí o přijetí / nepřijetí se budou moci uchazeči a zákonní zástupci seznámit v sekretariátu školy.

 Na žádný ze studijních oborů nevyžadujeme lékařské potvrzení.

 

Maximální počty žáků

obor:          STAVEBNICTVÍ 36-47-M/01 – celkem 90 žáků

         GEODÉZIE A KATASTR NEMOVITOSTÍ 36-46-M/01 – 30 žáků

                  TECHNICKÉ LYCEUM 78-42-M/01 - 30 žáků

Nabízíme pro všechny obory

Možnost výuky zdravotní tělesné výchovy pro žáky zařazené do 3. zdravotní skupiny (v případě dostatečného počtu cca 15).

Kritéria pro přijetí do prvního ročníku

Ve školním roce 2019/2020  budou uchazeči o studium na SPŠ stavební, Plzeň konat přijímací zkoušky formou centrálně zadávaných jednotných testů. V testech může uchazeč dosáhnout 50 bodů v testu z matematiky a 50 bodů v testu z českého jazyka (tj. maximálně 100 bodů).

Podmínky přijetí:

 1. Uchazeč musí dosáhnout alespoň 10 bodů v testu z matematiky a 10 bodů v testu z českého jazyka.
 2. Za průměrný prospěch 1,00 za poslední tři pololetí na základní škole (případně ve srovnatelném ročníku víceletého gymnázia) získá uchazeč 5 bodů.
 3. Bude-li splněn bod jedna, vynásobí se tomu, kdo dal na naši školu obě přihlášky (různé obory), celkový počet bodů koeficientem 1,02. 
 4. Pokud je žák hodnocen z chování jiným stupněm než velmi dobrým (v posledních třech pololetích na základní škole, případně ve srovnatelném ročníku víceletého gymnázia), snižuje se celkový počet bodů o 25.

Uchazeči budou seřazeni sestupně dle počtu získaných bodů podle jednotlivých oborů. Přijati budou všichni uchazeči, kteří splnili podmínky přijetí až po maximální počet přijímaných žáků. Při rovnosti bodů rozhodují o pořadí známky z 1. pololetí posledního ročníku základní školy (případně srovnatelného ročníku víceletého gymnázia) z profilových předmětů matematiky, českého jazyka, cizího jazyka (maturitního) a fyziky v tomto pořadí.

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky jednotlivých testů z ČJ a MAT budou zveřejněny na webu školy a vyvěšeny na vstupních dveřích školy, termín zveřejnění bude upřesněn. 

Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Rozhodnutí o přijetí se nevydávají. Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána dopisem s doručenkou.

Podání žádosti o nové rozhodnutí

Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. 

I nadále, avšak existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který:

1. uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale nebyl přijat z kapacitních důvodů.

Tento uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen žádost).

Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty. 

Žádost viz. příloha.

 

Výsledky přijímacího řízení dle §60e školského zákona
pro školní rok 2020/2021 Celkem Český jazyk Matematika
Stavebnictví 1. přijatý uchazeč 92 43 49
                   poslední přijatý uchazeč 41 22 19
Geodézie a katastr nemovitostí - 1. přijatý uchazeč 84 46 38
                   poslední přijatý uchazeč 28 15 13
Technické lyceum - 1.přijatý uchazeč 96 48  48
                   poslední přijatý uchazeč 59 32 27

Naposledy změněno středa, 02 září 2020 05:20

579 event(s) can not be shown because no menu link allows the display.
Září 2020
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
 
 
 
Prohlášení o přístupnosti
IČ: 49778064
 
TOPlist
Go to top