Architektura škol a jejich výstavba

Architektura škol a jejich výstavba
8/11/2023 od 17 hodin v kinosále SPŠ stavební, Plzeň

 

Tomáš Zdvihal – Anna Chvojková

Řada stávajících školních budov slouží výuce už více než století. Návrh nové školy
si proto žádá až vizionářský přístup – kromě dnešních dětí bude stavba pravděpodobně
sloužit i několika budoucím generacím. Zároveň se dnes funkce školy rozšiřují,
a zejména na menších obcích se školní budova stává i ohniskem kulturního
a komunitního života. Provoz školy patří mezi nejdražší agendy obce, zároveň však
jen její prostá existence reprezentuje dané místo a vytváří otisk naší civilizace.

Co čeká obce, které se rozhodnou postavit novou školní budovu? Jaký přístup
zvolit, aby výsledkem byla kvalitní novostavba s ambicí poskytovat zázemí školákům
po další stovky let? Klíčová je profesionální tvorba konkrétního zadání.
Architekt Tomáš Zdvihal nabídne obecnější pohled na přípravu školských staveb
na základě svých zkušeností z řady pořádaných architektonických soutěží o návrh
školní budovy, zatímco starostka Anna Chvojková představí detailněji celý proces
přípravy a realizace nové svazkové školní budovy Chýně-Hostivice, včetně reflexe
již několikaletého fungování školy.

Střední průmyslová škola stavební Plzeň / kinosál, Chodské náměstí 2, Plzeň
pořádá Pěstuj prostor, z. s., s podporou města Plzně, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury ČR a Nadace české architektury
vstupné 60 Kč, studenti SPŠ stavební, Plzeň – zdarma
vstupenky na místě nebo v předprodeji na plzenskavstupenka.cz nebo goout.cz

další informace:
bit.ly/ucitsearchitekturou2
pestujprostor.cz
facebook.com/pestujprostor

Sdílejte tento příspěvek

Skip to content