StudentNabídka zaměstnáníKrajský úřad PK - referent

Krajský úřad PK - referent

PLZEŇSKÝ KRAJ - Krajský úřad

Ředitel krajského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:

 • referent na úseku vodního hospodářství odboru životního prostředí

Místo výkonu práce: Plzeň

Druh práce: referent

Pracovní poměr: doba určitá – 2 roky

Datum nástupu: srpen, září 2017

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka:

dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Náplň práce:

 • příprava podkladů pro zadání aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
 • spolupráce se zhotovitelem při zpracování aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje v letech 2017-2018
 • komunikace s obcemi, vlastníky a provozovateli vodovodů a kanalizací, zpracování jejich požadavků v mapové i textové podobě

Požadavky kladené na uchazeče o uvedenou pozici:

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou technického zaměření
 • organizační a komunikační schopnosti, umění jednat s lidmi
 • flexibilita, zodpovědnost a spolehlivost
 • uživatelská znalost programů MS OFFICE
 • ochota dále se vzdělávat
 • řidičský průkaz skupiny „B“

Výhodou uchazečů je:

 • vzdělání stavebního směru
 • praxe v oboru vodovodů a kanalizací
 • praxe s grafickými informačními systémy (ArcGIS)
 • uživatelská znalost používání tabulkových a databázových softwarů (Excel, Access)

Náležitosti písemné přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu, telefonické spojení uchazeče
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana) uchazeče
 • datum a podpis uchazeče
 • datum možného nástupu uchazeče

Součástí písemné přihlášky bude:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovský státem, pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží čestným prohlášením)
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • další doklady, které se týkají odborné způsobilosti uchazeče

Platová třída odpovídající druhu práce: 9

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 22 .6 . 2017

na adresu:

Krajský úřad Plzeňského kraje

odbor kancelář ředitele

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Naposledy změněno pondělí, 12 červen 2017 06:13

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
 
 
 
Prohlášení o přístupnosti
IČ: 49778064
 
TOPlist
Go to top