Račte shlédnout fotografie našich skokanů!

Na 4. prosince jsme si rezervovali prohlídku plzeňských bytových interiérů Adolfa Loose. Studenti tříd 3.F a 3.B postupně navštívili byt v Bendově ulici č. 10 a na Klatovské č. 12. 

Adolf Loos patří mezi nejvýznamnější architekty 20. století. Měl rád prostor a jednoduchou funkční formu. Obývacím pokojům dominuje krb a velké množství zrcadel. Používal luxusní materiály, jako jsou různé druhy mramorů a mahagonové dřevo. V pokojích jsou pohodlná křesla a vzácné koberce a vtipně řešené vestavěné skříně.

Z ranějšího období pochází byt v Bendově ulici. Interiér byl navržen pro Viléma a Gertrudu Krausových. Nejhodnotnější částí bytu je hudební salón propojený s jídelnou. Velký dekorativní krb obložený bílo-zeleným mramorem. Strop je složen z desek tmavého mahagonu. Proti sobě umístěné zrcadlové stěny vytvářejí efekt donekonečna násobeného odrazu. V bytě zůstala výrazně zelená okna, která jinde v Loosových bytech nejsou. Detailně propracovanou se jeví ložnice s řadou vestavěného nábytku, který změnil nepravidelnost půdorysu místnosti v pravoúhlou. Zajímavě jsou zde řešeny i všechny další detaily.  

Druhým navštíveným bytem je velmi dobrá adresa - Klatovská třída č. 12. První interiér navrhl Loos už v roce 1908 pro rodinu průmyslníka Otto Becka. S jeho dcerou Klárou se později Loos oženil a interiér se odstěhoval do nového bytu. Druhý interiér vznikl až koncem 20. let pro rodinu doktora Josefa Vogla. Navrhl vybavení nejen celého bytu, hlavně jsme viděli zrekonstruovanou jídelnu a obývací pokoj, ale i ložnici, dětský pokoj, ordinaci a rentgenové pracoviště. Voglovi byli Židé. Hrozilo jim pronásledování a koncentrační tábor. Podařilo se jim před nacisty uprchnout do Kanady. Němci v domě zřídili Úřad práce. V období socialismu zde sídlil bytový podnik. Dnes je zde sídlo Správy veřejného statku města Plzně.

Interiéry se nám líbily. Skvělá byla i možnost posadit se do luxusních křesel, prohlédnout si vše z blízka a předmětů se dotýkat. Po této exkurzi už budou všichni vědět, jak vypadá funkcionalismus v architektuře.

Hana Fládrová

                Náš společný výlet do Terezína začal 11. listopadu v 8 hodin ráno. Třídy 2.IS a 3.B se sešly před školou, aby mohly zahájit výlet odjezdem. Do Terezína jsme jeli autobusem přibližně 2 hodiny.

               Přijeli jsme do Terezína a šli se ubytovat do kasáren. Pokoje, ve kterých jsme bydleli, byly krásné a velké. Hned po prohlédnutí pokoje následovala přednáška o všech důležitých věcech, která trvala přibližně hodinu a půl. Po přednášce jsme šli do jídelny na oběd. V půl druhé jsme se teple oblékli a podnikli procházku po Terezíně. Vše, co jsme se dozvídali, bylo velmi zajímavé. Viděli jsme márnici, místo, kde leželo 9 000 mrtvých lidí, a navštívili jsme Muzeum Ghetta. Po ukončení této zajímavé procházky jsme se odebrali zpět do kasáren. Rovnou jsme si zašli na večeři, po které následoval odpočinek. Večer jsme si pustili film Všichni moji blízcí, trval hodinu a půl a pro mě byl velmi zajímavý.

               Druhý den ráno jsme vstávali velmi brzo. Museli jsme se nasnídat a připravit se na pořádně dlouhý a vyčerpávající den. Hned v 9 ráno jsme měli workshop Školákem v protektorátu. Dozvěděli jsme se další zajímavé příběhy lidí, kteří v koncentráku byli. Odpoledne nás čekala beseda s paní Doris Grozdanovičovou. Všichni jsme se na ni moc těšili, protože paní Doris byla 4 roky v Terezíně. Řekla mnoho zajímavého a zodpověděla naše zvídavé otázky. Po obědě nás čekal další workshop, který upřímně nebyl tak zajímavý, jako ten předešlý, lepší bylo volno, které následovalo. Večer se opět promítal film. Byl to německý film Experiment. Moc se mi líbil až na ty scény, kde se všichni začali zabíjet. Poté jsme si o tomto filmu povídali a pracovali ve skupinkách.

               Poslední den v Terezíně se toho odehrálo nejmíň, ale podle mě to bylo nejvíce zajímavé. Hned ráno jsme šli pěšky do Malé pevnosti. Tato věznice pro mě byla hrozně depresivní. Všechno to na mě působilo špatným dojmem. Prošli jsme celou věznici.Začali jsme částí věznice pro muže, viděli jsme velmi malou místnost, kam se vešlo 50 vězňů, nakoukli jsme do samotek a do umýváren. Ke konci jsme se šli projít dlouhou uličkou, která nás dovedla k popravišti. Poslední místo v Malé pevnosti, které jsme navštívili, byla část věznice, kde přebývalo spousty lidí. Zde měli i hlídku, která měla za úkol zastřelit každého, kdo se pokusí utéct. V 11 hodin jsme odcházeli a vraceli se do kasáren, kde jsme měli mít další besedu. Začínala v půl dvanácté opět na půdě, kde na nás čekali pánové Kubík a Feierabend. Ti nám celých 2 a půl hodiny vyprávěli o životě v táborech. Bylo to velmi vyčerpávající, ale stálo to za to. Po této besedě jsme odjeli domů.

               V Terezíně se mi moc líbilo, ale stále si nedokážu představit to, že se takové věci vůbec staly.

                                                                                                                                                                                                Adéla Polatová, 2.IS

Dne 2. 12. 2014 se studenti 4.E a 4.F společně s ředitelkou školy ing. Ivanou Raunerovou zúčastnili besedy s hejtmanem Plzeňského kraje panem Václavem Šlajsem. Beseda se konala na krajském úřadě města Plzně ve Škroupově ulici od 14:00. Beseda sloužila, jak sám pan Šlajs na začátku besedy řekl, k seznámení studentů středních škol s řízením města. Na úvod besedy byli studenti seznámeni se základními údaji o Plzeňském kraji, od zajímavých míst tohoto kraje přes soutěže, které kraj vyhrál až po rozpočet, se kterým Plzeňský kraj disponuje. V průběhu besedy se studenti mohli samozřejmě pana hejtmana na cokoli zeptat a kolikrát padaly i otázky, jak se lidově říká, na tělo, se kterými si musel pan Šlajs poradit. V úplném závěru besedy byl studentům zadán vědomostní kvíz o třiceti otázkách, ve kterých byly zařazeny otázky týkající se Plzeňského kraje. Studenti si u této příležitosti zahráli na zastupitele daného kraje a byli seznámeni s ovládáním hlasovacích zařízení, která se běžně při zasedání zastupitelů používají. Při odchodu bylo studentům nabídnuto malé občerstvení v podobě sladkého závinu a minerální vody.                                                                                                                                                                                               Jan Sutnar, 4.E

Dne 19. listopadu 2014 se naše škola zúčastnila v počtu 48 studentů ze 2. až 4.ročníků celostátní jazykové soutěže, pořádané společností Czech-us, v.o.s., Praha 1, která by měla motivovat studenty ke studiu cizích jazyků, a tím i k získání lepších pracovních příležitostí.

Konečné výsledky této soutěže jsou následující:

      • Celkem se zúčastnilo 3160 studentů z ČR a 8119 studentů z ČR a SR
      • Naše škola získala 159. místo z 255 zúčastněných škol z ČR a 214. místo z 321 škol ČR + SR

Pořadí studentů SPŠ stavební :

1. ŠEDIVÝ Martin             2.IS                  242.místo a 96 bodů z celkových 108

2. DOLEJŠ Štěpán          3.F                   709.místo a 91 bodů

3. SUCHÁ  Kateřina        3.F                 3098.místo a 75 bodů

Ostatní studenti získali od 73,5 do 35 bodů.

Všem zúčastněným studentům srdečně gratulujeme za  vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších úspěchů i v následujícím šk. roce. 

Za tým cizích jazyků

Ing. Simona Čiháková

Organizace Plzeň 2015 do svých řad vybírala mladé, psaníchtivé zájemce, kteří by se během roku 2015 stali jejich redaktory. Možnost poslat vlastní koně se nevyhnula ani naší škole, a tak do řad potencionálních redaktorů-novinářů zavítali dva studenti – Tereza Koblerová z 4. F a Jan Putera z 3. F, který v následujících řádcích tuto zkušenost přibližuje:

Žurnalistická dílna, jak je tento seminář nazván, se sestává z dvouhodinových přednášek, které jsme podstupovali každý čtvrtek od začátku října. Naším lektorem byl (a vlastně stále je) docent katedry politologie a mezinárodních vztahů na filozofické fakultě ZČU doc. PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D., který nám předal spoustu zkušeností z žurnalistického oboru a uvedl nás do problematiky novinařiny.

Nevyhnuli se nám však ani hosté. Prvním z nich byla Mirka Reifová, tisková mluvčí projektu Plzeň 2015. Dále jsme přivítali Miroslava Antona, PR diecézní charity v Plzni a Pavlu Sedliskou, redaktorku kulturní redakce ČT24.

Také jsme navštívili redakci Plzeňského deníku a budovu Plzeňského rozhlasu. Zde nás čekaly exkurze, při kterých jsme měli možnost vidět redaktory v akci. V rozhlase jsme navštívili velín a na živo sledovali zprávy v 14:00.

Nyní nás čeká jen jediné. Odevzdat své výtvory ke konečnému zpracování, abychom obdrželi certifikát o absolvování. Tak nám prosím, drazí spolužáci, držte palce. Děkujeme.

Zpráva z futsalového turnaje 2014/2015

Na naší škole se opět odehrál velmi tradiční turnaj v malé kopané (futsale). Hracími dny byly úterky od 15:10 do 17:00 (až 18h) a zúčastnilo se 7 tříd.

Do 1. skupiny byly vylosovány třídy 2. IS, 4. A a 3. B a do druhé 3. A,   4. F, 1. PA a 4. B. Od 4. 11. do 2. 12. se odehrál celý turnaj. Z obou skupin postoupily 3 týmy a „černý Petr“ zbyl jen na nováčka z 1. PA, která podávala kvalitní výkony, ale v nabité 2. skupině se neprosadila. Myslím, že v dalších letech o této třídě ještě uslyšíme.

Postupové kolo (18. 11.) ovládly 4. ročníky a v systému 1. z A se 3. z B, 2. z A  s 2. z B a 1. z B se 3. z A vždy zvítězily.

Tím vznikla skupina poražených, která si zahrála o 4. – 6. místo v turnaji. Zde si umístění třídy rozdělily podle ročníků – 4. místo 3. B, 5. místo 3. A a 6. místo 2. IS.

Finálová skupina (2. 12.) nabízela velmi kvalitní zápasy, které přilákaly dokonce několik diváků. Nejvěrnějšími fanoušky byli studentky a studenti 4. B, kteří chodili i v průběhu turnaje a jejich věrnost se jim nakonec vrátila v podobě velmi cenného vítězství jejich chlapců v turnaji.

  1. místo 4. B
  2. místo 4. A
  3. místo 4. F

Všechny týmy hrály kvalitní futsal a z pohledu rozhodčího si opravdu cením přístupu hráčů, kteří hráli v duchu fair play a ani ve vypjatých zápasech nezapomínali na „dobré vychování J“, což v minulých letech nebylo vždy zvykem.

Závěrem bych chtěl poděkovat Sdružení rodičů, které přispělo k symbolickému startovnému (100 Kč na tým) a umožnilo tak medailový ceremoniál a ceny pro každého hráče prvních čtyř týmů. Kromě toho máme i putovní pohár, na kterém bude navždy zvěčněna vítězná 4. B.

Za PT TEV

Václav Turek

Na pozvání odboru památkové péče Pražského hradu jsme jeli 10. listopadu na speciální exkurzi chrámu sv. Víta. Vybráni byli studenti 3.A a 3.B Zajímají nás středověké a novověké kovové prvky a konstrukce na katedrále. Během výstavby bylo používáno velké množství kovových trnů, kramlí a objímek, které je možné spatřit na chrličích, žebrech a fialách. Nepřehlédnutelné jsou tyčové výztuhy oken vysokého chóru. Každý vložený prvek do kamene je zalitý roztaveným olovem. Nejrozsáhlejší použití oceli představuje krov nad hlavní a příčnou lodí. Konstrukce ze subtilních válcovaných profilů s nýtovanými spoji. Návrh byl od vídeňského Ignaze Gridla, realizace od Svatovítské jednoty. Ke kolaudaci došlo v roce 1900. Stejnou konstrukci je možné spatřit ve dvou patrech Velké věže, kde jsou umístěny zvonové stolice. Kromě historie vzniku krovových a střešních konstrukcí, jsme vystoupili do okapu střechy. Nacházeli jsme se v úrovni fial. Opěrný systém pod námi a úchvatný pohled na Prahu před námi. Pomalu jsme obcházeli střechu. Přírodní břidlice jako střešní krytina, olověné plechy a později i měděné jako oplechování. Prohlíželi jsme si kružby, chrliče, kytky, kraby a lilie. Viděli jsme skutečné velikosti a proporce konstrukcí. Na nádvoří jsme zůstali plni dojmů, které již nemohlo nic překonat. Ani bazilika sv. Jiří, ani jiná stavba v areálu, ale ani nepovedená rekonstrukce Karlova mostu, ani nejmodernější stavba obchodního centra. Byl to silný zážitek.

Hana Fládrová

„Cyklus (Ne)tušené souvislosti je unikátním projektem prezentace stavebních památek. Jeho cílem je představit široké veřejnosti stavební památky jinak než je dosud obvyklé. Představit je jako historické exponáty, postavené z unikátních stavebních materiálů a přiblížit veřejnosti jejich hodnoty a technologie průzkumů a záchrany. Tento nový formát prezentace památek by pak měl otevřít široké veřejnosti nové dimenze vnímání architektonického dědictví a odkrýt jim řadu dosud (ne)tušených souvislostí.“ , citace autorek projektu Ing. Michoinové a Ing. Setunské.

Cyklus speciálních komentovaných technologických prohlídek byl zahájen v červnu roku 2011. Naše škola se těchto akcí zúčastňuje pravidelně od samého začátku. V západočeském kraji na hradě Švihově a na hradě Bečově n/Teplou.

A proto nemůžeme vynechat ani letos. Poslední prohlídky sezóny  probíhají na Švihově ve dnech 10. a 11. října.  Jsme první přihlášenou skupinou a v pátek odjíždí studenti se zaměřením na obnovu budov na exkurzi.

Na hradě jsme srdečně přivítáni a netradiční prohlídka může začít. Studenti ani nedutají a jako „jeden muž“ poslouchají výklad Ing. Dagmar Michoinové, Ph.D., vedoucí technologické laboratoře NPÚ.  Trasa prohlídky a výklad nemá nic společného s běžnou návštěvou hradu. Postupně začínáme stavbu vnímat jinak, než jen jako gotický hrad. Vidíme konstrukce, prvky, tvary a barvy, kterých bychom si dřív zcela jistě ani nevšimli.  Najednou se ocitáme ve světě středověkých stavitelů, když se snažíme namíchat maltu historickým způsobem.  Vida, není to tak snadné, jak se zdálo. Byla to asi docela dřina, postavit takový hrad.  Po těchto zkušenostech jsme již schopni poznat původní prvky na fasádě a jejich vzornou a hlavně autentickou záchranu. 

Dostáváme pochvalu za naslouchání a vzorné chování. Odjíždíme bohatší nejen o nové poznání, ale hlavně o praktickou zkušenost. Z takového vyučování by měl radost i sám J.Á.Komenský.  Škoda jen, že se cyklus komentovaných prohlídek v poslední době posouvá na Broumovsko. To máme opravdu trochu z ruky, ale všichni věříme, že se budeme i nadále potkávat na podobných akcích, které NPÚ nebo přímo technologická laboratoř NPÚ připraví. Děkujeme.

Hana Fládrová

 

Strana 24 z 30

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
 
 
 
Prohlášení o přístupnosti
IČ: 49778064
 
TOPlist
Go to top