Informace pro nové strávníky

 

Přihlášky ke stravování neodevzdávejte během prázdnin v kanceláři školy. Můžet je poslat e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo odevzdat osobně v pokladně školní jídelny. Pokladna bude otevřena od 23. srpna 2022. Podrobné informace jsou k nahlédnutí v dokumentu "informace pro nové i stávající strávníky".

 


 

CENY OBĚDŮ OD 1. 9. 2022:

Studenti ... 43,00 Kč
Zaměstnanci ... 62,00 Kč
Cizí strávníci ... 98,00 Kč

 


 
Školní stravování ve školní jídelně Střední průmyslové školy stavební, Plzeň od 1. září 2021

Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní jídelny vstupovat nemocná osoba. Strávníci musí být usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou strávníků sedících u jednoho stolu, u jednoho stolu sedí nejvýše 6 strávníků, jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více strávníků tak, že mezi skupinami nejvýše o 6 strávnících, je rozestup alespoň 1,5 metru; provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorách provozovny více strávníků, než je ve vnitřních prostorách provozovny míst k sezení pro strávníky.

 

Děti a žáci (případně zaměstnanci), kteří se nepodrobí testování a současně se na ně nevztahuje žádná z výjimek (tj. žáci a zaměstnanci, kteří jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole nosit respirátor/roušku), jsou povinni při konzumaci stravy a nápojů dodržovat odstup od ostatních osob (tedy těch, kteří se testují, mají ukončené očkování, jsou po prodělání nemoci, případně nemohou vůbec nosit respirátor/roušku) nejméně 1,5 m.

V Plzni dne 29. srpna 2021 Jitka Maulová
ředitelka školy

 


 

VÝDEJ OBĚDŮ:

Studenti a zaměstnanci ... 10:45 - 15:00 hod
Cizí strávníci ... 10:30 - 10:45 hod

 

POKYNY PRO NOVÉ I STÁVAJÍCÍ STRÁVNÍKY
K nahlédnutí  ZDE
Přihláška ke stravování ZDE

 


 

Ve školní jídelně při SPŠ stavební, Plzeň,Chodské nám. 2, vchod ze Soukenické ul. uvádíme od 1. 9. 2014 na jídelních lístcích obsah alergenů v použitých potravinách.

Menu:

   • polévka
   • výběr ze dvou hlavních jídel
   • výběr ze dvou nealko nápojů
   • dezert či ovoce několikrát do týdne

 

Více informací na tel. 378 010 824 nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

   • Cílem naší jídelny je spokojený a dobře najedený strávník.
   • Jídelníčky sestavujeme v rámci zásad správné a zdravé výživy, dle finančních možností jej doplňujeme čerstvým ovocem, zeleninou a mléčnými výrobky.
   • Strávník si může vybrat ze dvou jídel.
   • Na jídelních lístcích označujeme alergenní složky. Seznam alergenů je vyvěšen na nástěnce ŠJ.
   • Pravidelně zařazujeme nové receptury z české i mezinárodní kuchyně.
   • Vaříme zdravě, používáme kvalitní oleje, objednáváme maso nejvyšší jakosti, vždy čerstvé, mleté maso meleme sami . Polévky jsou poctivý vývar.
   • V souladu s moderními výživovými trendy snižujeme podíl živočišných tuků a naopak zvyšujeme podíl tuků rostlinných.
   • Jídlo připravujeme pomocí nových technologií v souladu se zásadami zdravé výživy. Naše moderní konvektomaty zaručují zdravé vaření pomocí horkého vzduchu a páry. Takto upravené potraviny si zachovávají dostatek vitamínů a živin a nedochází u nich k tepelným a chuťovým ztrátám. Potraviny takto upravené si zachovávají dostatek vitamínů a živin.

Dokumenty přihláška ke stravování a provozní řád školní jídelny je možné stáhnout na úřední desce.

 

 

 INFORMACE O MATURITNÍ ZKOUŠCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

 

Zkouška se skládá ze dvou částí:

  • společná – připravuje CERMAT,
  • profilová – připravuje škola.


 
MODEL MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

Dle schválené legislativy bude maturitní zkouška ve školním roce 2022/2023 vypadat následovně:

ŽÁK PODLE TOHOTO MODELU VE SPOLEČNÉ ČÁSTI

§  povinně vykoná didaktický test z českého jazyka a literatury,

§  povinně vykoná didaktický test ze zvoleného cizího jazyka (který se ve škole vyučuje) nebo matematiky,

§  může nepovinně konat až dvě další zkoušky z nabídky cizí jazyk nebo matematika a matematika rozšiřující

Časová dotace: Český jazyk - didaktický test - 75 minut.

                          Matematika - didaktický test - 120 minut.

                          Cizí jazyk - didaktický test - 100 minut (40 + 60 minut) 

 SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Didaktický test z českého jazyka,

didaktický test z matematiky nebo z cizího jazyka (možnost volby)

 


 
PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Všechny obory:

   • Ústní zkouška z českého jazyka, ústní zkouška z cizího jazyka (pokud si žák zvolí zkoušku z cizího jazyka)
   • Písemná práce z českého jazyka, písemná práce z cizího jazyka (pokud si žák zvolí zkoušku z cizího jazyka)

Obsah a forma písemných zkoušek - viz. příloha ke stažení

Standardizované zkoušky

Termíny profilových zkoušek budou upřesněny 2 měsíce před konáním zkoušek.

Témata pro ústní zkoušku z německkého jazyka

Témata pro ústní zkoušku z angličtiny

Písemná práce z cizích jazyků

Písemná práce z českého jazyka

Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka v rámci PČ MZ výsledkem úspěšně vykonané

Certifikaty_PZ_cizi_jazyk

Školní seznam literárních děl k maturitě 2022_2023


 
Stavebnictví 36-47-M/01

Pro zaměření Pozemní stavitelství 

Povinné profilové ústní zkoušky z pozemního stavitelství  a ze stavebnictví 

Témata z pozemního stavitelství jsou sestavena z předmětů: POS a ARC. Počet témat je 25.

Témata ze stavebnictví jsou setavena z předmětů: SME, EKO a STP. Počet témat je 22.

Témata pro předmět stavebnictví

Témata pro předmět pozemní stavitelství

 

Technické lyceum 78-42-M/01

Povinné profilové ústní zkoušky z matematiky a architektury.

Témata z matematiky jsou sestavena z předmětů MAT a AM. Počet témat 28.

Témata z architektury jsou sestavena z předmětů ARC, KPS, DSG. Počet témat je 30.

Matematika_technické lyceum

Témata pro předmět architektura

 

Geodézie a katastr nemovitostí 36-46-M/01

Povinné profilové zkoušky z geodézie, tvorby map a geodetické praxe jsou konané formou praktické zkoušky.


Praktické zkoušky profilové části

Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky koná maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jeho znevýhodnění.
Doporučení školského poradenského zařízení žák odevzdal řediteli školy společně s přihláškou k maturitní zkoušce.

 

Praktická zkouška obor Stavebnictví, zaměření *Pozemní stavitelství*

Praktická zkouška probíhá ve dvou dnech a skládá se z 3 dílčích částí s váhou odpovídající době provádění práce v hodinách.

Část Konstrukční cvičení – rýsování na PC (7 hodin) - část projektové dokumentace rodinného domu

Část Konstrukční cvičení – zakreslování stavebních konstrukcí (2 hodiny) - ručně

Část Stavební konstrukce – stavební mechanika a výpočty - příklady (5 hodin)

 

Praktická zkouška obor *Technické lyceum*

Praktická zkouška probíhá ve dvou dnech a skládá se z 3 dílčích částí s váhou odpovídající době provádění práce v hodinách.

Část CAD systémy – rýsování na PC (5 hodin) - část projektové dokumentace rodinného domu

Část CAD systémy – zakreslování staveních konstrukcí (2 hodiny) - ručně

Část Stavební mechanika – mechanika (3 hodiny)

 Praktická maturitní zkouška_obor Stavebnictví a Technické lyceum

 

Praktické zkoušky obor *Geodézie a katastr nemovitostí*

Praktické zkoušky probíhají ve třech dnech.

Praktická zkouška z tvorby map - TVM test (75 minut) + KAN test (45 minut) + GIS PC (180 minut)

PMZ_Tvorba map 

Praktická zkouška z geodézie - GEO test (90 minut) + GEV test (60 minut) + GEV PC (120 minut)

PMZ_Geodézie 

Praktická zkouška z geodetické praxe - čas 6 x 60 minut

PMZ_Geodetická praxe 


 

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY

Společná část

Cizí jazyk, pokud nebyl zvolen v povinné části.

Matematika, pokud nebyla zvolena v povinné části.

Matematika rozšiřující. 


Profilová část

Nepovinné profilové zkoušky jsou pro obory Stavebnictví a Geodézie a katastr nemovitostí stejné a jsou to matematika (ústní zkouška) a fyzika (ústní zkouška). 

Nepovinná matematika pro stavebnictví a geodézii

Nepovinná fyzika pro stavebnictví a geodézii

Nepovinné profilové zkoušky pro obor Technické lyceum jsou fyzika (ústní zkouška) a stavební mechanika (ústní zkouška).

Nepovinná fyzika pro technické lyceum

 


 

VÝSLEDKOVÝ PORTÁL ŽÁKA

V lednu 2023 bude žákům zpřístupněna možnost registrovat se navýsledkovém portálu žáka, jehož prostřednictvím budou žákům

zaslány pozvánky ke konání didaktických testů a výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky.

K registraci je nutný alfanumerický kód, který každý žák nalezne na svém výpisu z přihlášky.

 

PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM PRO ROK  2023/24

Přihlášky přijímáme od 25.11.2022 při příležitosti Dne otevřených dveří od 14:00 nebo na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihláška_přípravné kurzy
Rozsah výuky_ČJ
Rozsah výuky_M
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2023

Přihláška se podává na speciálním tiskopisu, který stanovuje MŠMT. Pro získání tiskopisu se může uchazeč obrátit na svého třídního učitele, výchovného poradce nebo na střední školu. Formulář přihlášky ke stažení naleznete v sekci Úřední deska / uchazeč zde na webu. Přihlášku lze vyplnit ručně nebo elektronicky.

Potřebujete více informací k vyplnění a odevzdání přihlášek? Doporučujeme navštívit webové stránky:
https://prijimacky.cermat.cz/index.php

Přihlášky přijímáme do 1. března 2023 každý den od 7:00 do 16:00 hod v sekretariátu školy (paní Fedorová).


Přihláška ke vzdělání

Nezapomeňte do přihlášky uvést:

- obor (Stavebnictví, Geodézie a katastr nemovitostí, Technické lyceum)
- v případě tělesných omezení uvést zájem o zdravotní tělesnou výchovu
- speciální vzdělávací potřeby (přiložit originál posudku z PPP)
- uvést email pro zaslání výsledků z CERMATU – čitelně hůlkovým písmem


Pro školní rok 2023/24

Termíny konání jednotlivých testů

1. termín: čtvrtek13. dubna 2023
2. termín: pátek 14. dubna 2023

Náhradní termíny:
1. termín: středa 10. května 2023
2. termín: čtvrtek 11. května 2023

Na žádný ze studijních oborů nevyžadujeme lékařské potvrzení.

Maximální počty žáků v oborech: STAVEBNICTVÍ 36 – 47 – M/01 – celkem 120 žáků
                                                          GEODÉZIE A KATASTR NEMOVITOSTÍ 36 – 46 – M/01 – 30 žáků
                                                          TECHNICKÉ LYCEUM 78 – 42 – M/01 – 30 žáků

Pro všechny obory nabízíme možnost výuky zdravotní tělesné výchovy pro žáky zařazené do 3. zdravotní skupiny (v případě dostatečného počtu cca 15).Cizinci podle Lex Ukrajina 

Cizincům podle §1 ods. 1. zákona č. 67/2022, se na jejich žádost promíjí zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělávání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce  právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.


Formulář na podání odvolání ke stažení_ZDE


Kritéria pro přijetí do prvního ročníku 2023/2024

Pro školní rok 2023/2024 budou uchazeči o studium na Střední průmyslovou školu stavební, Plzeň konat jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) formou centrálně zadávaných jednotných testů. V testech může uchazeč dosáhnout 50 bodů v testu z matematiky a 50 bodů v testu z českého jazyka (tj. maximálně 100 bodů).


Podmínky přijetí:

1.
Uchazeč musí dosáhnout alespoň 15 bodů v testu z matematiky a 15 bodů v testu z českého jazyka.

2. Za průměrný prospěch 1,00 za první a druhé pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku na základní škole (případně ve srovnatelném ročníku  víceletého gymnázia) získá uchazeč 5 bodů.

V přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.


3. Bude–li splněn bod jedna, vynásobí se tomu, kdo dal na naši školu obě přihlášky (různé obory), celkový počet bodů koeficientem 1,02.


4. Pokud je žák hodnocen z chování jiným stupněm než velmi dobrým (v posledních třech pololetích na základní škole, případně ve srovnatelném ročníku víceletého gymnázia), snižuje se celkový počet bodů o 25.

Uchazeči budou seřazeni sestupně dle počtu získaných bodů podle jednotlivých oborů. Přijati budou všichni uchazeči, kteří splnili podmínky přijetí až po maximální počet přijímaných žáků. Při rovnosti bodů rozhodují o pořadí známky z 1. pololetí posledního ročníku základní školy (případně ve srovnatelném ročníku víceletého gymnázia) z profilových předmětů matematiky, českého jazyka, anglického jazyka (maturitního) a fyziky v tomto pořadí.

Uchazečům s českým nebo cizím státním občanstvím, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka. Zjištění úrovně znalosti českého jazyka u uchazeče proběhne formou rozhovoru, při němž se ověří řečové dovednosti. Cílem ústní zkoušky je ověření úrovně mluveného projevu a komunikační znalosti jazyka, které jsou výchozím předpokladem ke zvládnutí  čtyřletého maturitního studia.

Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatření v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro šolní rok 2023/2024 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Společně s žádostí uchazeč doloží, že je  cizincem podle § 1 odst. 1zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Zjištění úrovně znalosti českého jazyka u uchazeče proběhnouformou rozhovoru, při němž se ověří řečové dovednosti. Cílem ústní zkoušky je ověření úrovně mluveného projevu a komunikační znalosti jazyka, které jsou výchozím předpokladem ke zvládnutí čtyřletého maturitního studia.

Na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole má uchazeč právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. Společně s žádostí uchazeč doloží, že je cizincem podle  § 1 odst.1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.Výsledky přijímacího řízení
Výsledky jednotlivých testů z ČJ a MAT budou zveřejněny na webu školy a vyvěšeny na vstupních dveřích školy, termín zveřejnění bude upřesně.Výsledky přijímacího řízení dle § 60e 561/2004 Sb., školského zákona

Přijímací řízení 2022Celkem


Český jazyk


Matematika
Stavebnictví - 1. přijatý uchazeč 92 45 42
   poslední přijatý uchazeč 36,7 17 19
Geodézie a katastr nemovitostí - 1. přijatý uchazeč 74,5 40 28
   poslední přijatý uchazeč 27 14 13
Technické lyceum - 1. přijatý uchazeč 105,1 50 48
   poslední přijatý uchazeč 63 31 32

 

 

Prezentace oboru je na úřední desce v sekci Pro uchazeče.

Žáci

 • v terénu provádí geodetická měření za pomoci moderních geodetických přístrojů (totální stanice, nivelační přístroje, GNSS stanice, robotická totální stanice one-man),
 • data, naměřená při geodetické praxi, zpracovávají s využitím grafických systémů Kokeš a Geus,
 • vyhotovují polohopisné a výškopisné plány, účelové mapy, vytyčovací výkresy či geometrické plány,
 • pracují s nejrozšířenějším komerčním systémem GIS - programem ArcGIS, ve kterém zpracovávají data a informace do formy digitálních map, provádí analýzy nad geografickými daty, generují 3D modely terénu atp.,
 • rozhodují o volbě efektivní a přesné geodetické metody měření, volí kartografické vyjadřovací prostředky vhodné pro konkrétní mapu, konstruují zaměřené situace a spousty dalšího.

Ve školním roce 2014/2015 byl zrealizován projekt za téměř 5 mil. korun na nákup moderních geodetických přístrojů a na vybavení nové geodetické počítačové učebny.

Během studia žáci absolvují zajímavé exkurze, 2x týdenní měřickou praxi pořádanou školou a ve 3. ročníku již pracují 2 týdny ve vybrané geodetické firmě.

Absolventi

 •  jsou odborně způsobilými osobami pro výkon zeměměřických činností a po třech letech odborné praxe tak mohou získat oprávnění k samostatnému podnikání,
 • uplatňují se na trhu práce ve státní sféře (katastrální úřady, krajské úřady a magistráty, Policie ČR, ...) i v soukromém sektoru (geodetické firmy, kartografická vydavatelství, ...) nejen v ČR, ale i v zahraničí,
 • v rámci své odborné činnosti se mohou zabývat inženýrskou geodézií (vytyčování stavebních objektů, měření posunů a deformací staveb, tvorba dokumentace skutečného provedení stavby), oblastí katastru nemovitostí (geometrické plány, vytyčování vlastnických hranic), ale také územním plánováním, tvorbou technické mapy města, ochranou životního prostředí, pozemkovými úpravami, modely při povodních a jiných živelných pohromách, správě inženýrských sítí či mapovými službami,
 • úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu v oboru geodézie a kartografie, geomatiky, územního plánování, pozemkových úprav, geografie, ochrany životního prostředí a dalších.
 • S maturitním vysvědčením získává absolvent Europass, který umožňuje pracovat i mimo území České republiky.

 Výuka cizího jazyka

 Od školního roku 2017/2018 mají všichni žáci dva povinné cizí jazyky, z nichž jeden je maturitní a druhý je koncipován jako konverzační. Výuka dvou cizích jazyků vychází z potřeb a uplatnění na trhu práce.

Průběh výuky

 Rozvrh hodin, změny v rozvrhu, absenci žáka a klasifikaci nebo výchovná opatření je možné sledovat pod přístupovým kódem na internetu.

Škola využívá elektronickou třídní knihu. V rámci pravidelných třídnických hodin žáci rozvíjejí své sociální dovednosti, učí se pracovat

s pravidly. Třídní učitelé mají prostor pro řešení aktuálních problémů žáků ve třídě, věnují se prevenci rizikového chování.

Klima ve třídách též mapuje výchovná poradkyně.

 

V PŘÍLOZE NALEZNETE PREZENTACI OBORU GEODÉZIE A KATASTR NEMOVITOSTÍ

 DOD letak

Učebnice a pomůcky pro 1. ročníky - Geodézie

 

 

Tento studijní směr vyplňuje mezeru mezi ryze technickými obory průmyslových škol a mnohem širším pojetím všeobecných oborů gymnázií. Cílem je připravit žáky pro studium na fakultě architektury nebo na fakultě stavební, případně jiných technických fakultách univerzit. Výuka matematiky a fyziky je koncipována stejně jako na gymnáziu. Žáci dále dostávají široké základy stavebního oboru, ovšem bez úzké specializace posledního ročníku průmyslové školy.

Uplatnění absolventů

Absolventi zvládnou použití dvou grafických programů pro projektování. Mohou se uplatnit na pracovištích, na kterých se vyžaduje připravenost k efektivní práci s prostředky informačních a komunikačních technologiích, využívání CAD systémů, znalost dvou cizích jazyků. Pro zájemce o další studium architektury je ve 3. a 4. ročníku volitelně posílena výuka výtvarných předmětů.

Výuka cizích jazyků

Standardní je výuka dvou cizích jazyků. Jeden je maturitní a druhý je koncipován jako konverzační. Výuka dvou cizích jazyků vychází z potřeb a uplatnění na trhu práce.

Průběh studia

Rozvrh hodin, změny v rozvrhu, absenci žáka a klasifikaci nebo výchovná opatření je možné sledovat pod přístupovým kódem na internetu.

Škola využívá elektronickou třídní knihu. V rámci pravidelných třídnických hodin žáci rozvíjejí své sociální dovednosti, učí se pracovat

s pravidly. Třídní učitelé mají prostor pro řešení aktuálních problémů žáků ve třídě, věnují se prevenci rizikového chování.

Klima ve třídách též mapuje výchovná poradkyně.

S maturitním vysvědčením získává absolvent Europass, který umožňuje pracovat i mimo území České republiky.

Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole stavební, architektury, ekonomické, strojní aj. 

Učební plán - Technické lyceum je umístěn na úřední desce

 

PREZENTACI OBORU TECHNICKÉ LYCEUM NALEZNETE V PŘÍLOZE NÍŽE.


Učebnice a pomůcky pro 1. ročníky - Technické lyceum

Tento obor je základním oborem SPŠ stavební, Plzeň. Cílem školy je vychovávat absolventy s odborným i všeobecným rozhledem. Vzděláváme i žáky se speciálními vzdělávácími potřebami. Snahou je komplexní vzdělávání žáků tak, aby dokázali samostatně a zodpovědně  řešit úkoly, zvládli práci v týmu, využívali výpočetní techniku, komunikovali v cizím jazyce a po absolvování školy se uplatnili v praxi, příp. pokračovali ve studiu na vysoké škole.

Prezentace oboru je na úřední desce v sekci Pro uchazeče. 

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru Stavebnictví mohou pracovat na pozici stavebního technika v těchto oblastech:

 • příprava staveb, řízení a realizace staveb na pozici mistr nebo stavbyvedoucí,

 • projektant se znalostí projektování v CAD systémech,

 • rozpočtování staveb,

 • ve státní správě jako referent,

 • ve stavební laboratoři a zkušebně stavebních materiálů,

 • ve výrobě a prodeji stavebních materiálů a výrobků,

 • příprava, řízení a realizace dopravních staveb (silnice, dálnice, železnice),

 • příprava, řízení a realizace vodohospodářských a ekologických staveb (vodovodní sítě, úpravny vody, čištění odpadní vody, úpravy toků a nádrží).

Po pěti letech praxe může absolvent vykonat autorizační zkoušku, která ho opravńuje k samostatnému podnikání (projektová činnost a provádění staveb, jejich změn a odstraňování).

S maturitním vysvědčením získává absolvent Europass, který umožňuje pracovat i mimo území České republiky.

Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole stavební, architektury, ekonomické, strojní aj. 

Výuka výpočetní techniky a konstrukčního cvičení

Výpočetní technika je zahrnuta do školního vzdělávacího programu všech oborů a ročníků. V 1. ročníku se žáci seznámí se základními dovednostmi při práci s počítačem, osvojí si základy operačního systému a učí se používat výhody síťového prostředí.Pracují s textovým editorem, tabulkovým kalkulátorem, seznámí se s počítačovou grafikou. Ve 2. ročníku poznávají CAD systémy využívané ve stavebnictví AutoCAD a ArchiCAD. Naučí se ovládat prostředí a používat jednotlivé prvky. Ve 3. a 4. ročníku navazuje vytváření 3D modelu virtuální budovy - obvykle rodinného domu - a zpracování 2D výkresové dokumentace v rozsahu studie a projektu ke stavebnímu povolení popř. tvoří návrh komunikace a úpravu vodní plochy.

Výuka cizího jazyka

Od školního roku 2017/2018 mají všichni žáci dva povinné cizí jazyky, z nichž jeden je maturitní a druhý je koncipován jako konverzační. Výuka dvou cizích jazyků vychází z potřeb a uplatnění na trhu práce.

Průběh studia

Rozvrh hodin, změny v rozvrhu, absenci žáka a klasifikaci nebo výchovná opatření je možné sledovat pod přístupovým kódem na internetu.

Škola využívá elektronickou třídní knihu. V rámci pravidelných třídnických hodin žáci rozvíjejí své sociální dovednosti, učí se pracovat

s pravidly. Třídní učitelé mají prostor pro řešení aktuálních problémů žáků ve třídě, věnují se prevenci rizikového chování.

Klima ve třídách též mapuje výchovná poradkyně.

 

V příloze naleznete prezentaci oboru STAVEBNICTVÍ.

 

Učebnice a pomůcky pro 1. ročníky - Stavebnictví

 

Zveřejněno v: Předmětové týmy
V zdravém těle, zdravý duch

Již z nadpisu je patrné, že jste se dostali na stránku našeho nejmenšího předmětového týmu na škole. Ano, řeč bude o týmu tělesné výchovy. Náš tým doznal určitých změn. Vedoucím předmětového týmu je Mgr. Lenka Kyptová a jeho členové jsou  Mgr. Václav TurekMgr. Vladimír Klír a Mgr. Jakub Koskuba.

Cílem našeho snažení je nejen vyučovat studenty různým pohybovým činnostem, ale prostřednictvím sportovních akcí a kurzů, pořádaných školou, ukázat studentům místa známá či
neznámá z pozice lyžaře, cyklisty nebo turisty.
Snažíme se studenty přesvědčit o tom, že pohyb je věc přirozená a důležitá k jejich životu.

V naší škole jsme schopni nabídnout tyto aktivity:

  • povinný předmět TEV 2 hod./týden v každém ročníku (sportovní hry – basketbal, volejbal, kopaná, atletika, sportovní gymnastika, kondiční gymnastika)
  • kurzy: 2. ročník – lyžařský kurz (Šumava – Špičák, Krkonoše) 3. ročník – sportovně turistický kurz (Běšiny)
  • účast na turnajích středních škol – volejbal, basketbal, házená, sálová kopaná, kopaná, hokejbal, atletika, stolní tenis, přespolní běh
  • povinně volitelný předmět 2 hod./týden ve čtvrtém ročníku: netradiční sporty
  • zájmová činnost – stolní tenis, posilovna
  • druhým rokem je zařazen předmět zdravotní tělesná výchova 2 hod./týden, který je určen studentům, kteří se nemohou zúčastnit klasického předmětu tělesná výchova

Nejvýznamnější akce pořádané naším týmem jsou tradiční „Vánoční laťka", což je soutěž ve skoku vysokém. V loňském roce se uskutečnil již 21. ročník volejbalového turnaje dívek SŠ. Naše děvčata obsadila 2. místo. Naši studenti reprezentují úspěšně školu v mnoha soutěžích. Mezi úspěchy ve školním roce 2010/11můžeme zařadit úspěch házenkářů, atletek, volejbalistů, volejbalistek, plážových volejbalistů a basketbalistek. Všichni zmínění sportovci obsadili ve svých sportech a kategoriích první a druhá místa v okresních a krajských soutěžích. Naše škola je ve sportovních soutěžích velmi úspěšná, i když jsme neobhájili první příčky v hodnocení středních škol za minulý školní rok. Pokud jste si přečetli všechny řádky, zjistili jste, že náš tým, byť nejmenší na škole, má velmi zajímavou a pestrou činnost.

Za předmětový tým
Mgr. Lenka Kyptová
Aktualizace: 14. 5. 2012

Strana 29 z 30

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
 
 
 
Prohlášení o přístupnosti
IČ: 49778064
 
TOPlist
Go to top