Jedeme na kola

POZOR! Sraz s koly 11.9. v 8:00 na Borech  – odstavné parkoviště Klatovská třída 200, u Borského parku (za bývalou točnou tramvaje)

 

Informace o sportovně turistických kurzech se zaměřením na cyklistiku pro rok 2023

Cena: celková cena 3500 Kč
cena zahrnuje ubytování, plnou penzi, dopravu a odvoz kol
cena je počítána z cen pro rok 2022 a současné situace, s rezervou, případný přeplatek bude vyúčtován po skončení kurzu dle skutečných nákladů

Termín: 11. – 15. 9. 2023  jedou třídy 3.PA, 3. TL, 3.PB
Termín: 18 – 22.9. 2023  jedou třídy 3. PC a 3.G

Místo: Petrovice u Sušice (www.penzion-tereza.cz) Penzion a apartmány se sociálním zařízením a ložním prádlem

Třídy: budoucí třetí ročníky – kurzu se nemohou zúčastnit žáci uvolnění z TEV a žáci se zdravotními problémy

Doprava: autobusem (doprava kol bude zajištěna)

Vybavení: kolo (horské nebo trekové), cyklistická přilba!!!

Varianty: cyklistická – hlavní náplň kurzu (doporučujeme) pěší – jen v případě, že se vytvoří skupina turistů (počítejte s náročností tras, kvalitní obuv podmínkou)

Platba: 3500 Kč, číslo účtu 19-727978309/0800, variabilní symbol = evidenční číslo žáka, specifický symbol 24, do poznámky uvést jméno a příjmení a třídu žáka. Termín do 30.5.2023 – pozdější úhrady nejsou možné vzhledem k dodržení podmínek ubytovatele a stornovacím podmínkám ubytovatele

Storno podmínky se dělí na dvě části:
a) Pro období od 15.6.2023 (nahlášení skutečného stavu přihlášených) do doby nástupu na cyklistický kurz platí, že pokud žák nemůže nastoupit na cyklistický kurz ze zdravotních důvodů, je povinen doložit lékařské potvrzení. Lékařské potvrzení předá vedoucímu kurzu před nástupem na pobyt. Vedoucí kurzu zařídí informování poskytovatele pobytu. Za osoby, u kterých bylo předloženo toto lékařské potvrzení bude účtována 50% cena pobytu. V případě, že nebude doloženo lékařské potvrzení, hradí žák 100% pobytu. V případě, že se žák přihlásí na cyklistický kurz a nezúčastní se cyklistického kurzu z jiného důvodu než zdravotního, uhradí 100% pobytu.

b) Pro období od nástupu na cyklistický kurz do jeho předčasného ukončení platí, že pokud žák onemocní v průběhu kurzu a doloží lékařské potvrzení, uhradí spotřebované služby za dobu jeho pobytu (tj. ubytování a stravu ode dne nástupu do dne odjezdu včetně).

Prohlašení o bezinfekčnosti

za PT TEV
Václav Turek

 

Skip to content