Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce
Iva Mainzerová

Konzultační hodiny: dle domluvy,
2. patro, číslo dveří 84

Sociální pedagog 
Marek Černý

Konzultační hodiny: dle domluvy,
2. patro, číslo dveří 65 nebo 90

Asistentka pedagoga a školní metodik prevence
Ludmila Melková

Konzultační hodiny: dle domluvy,
1. patro, číslo dveří 39

Metodik osobnostně sociální výchovy
Jakub Švec

Konzultační hodiny: středa, dle domluvy,
1. patro, číslo dveří 43

Školní psycholog
Helena Kdolská

Konzultační hodiny: dle domluvy v čase 9:00-16:00,
2. patro, číslo dveří 90 

Speciální pedagog, podpora žáků s odlišným mateřským jazykem
Eva Zábrodská

 

Skip to content