Projekty 2014

Modernizace a implementace oboru Geodézie a katastr nemovitostí do praxe

Projekt byl podán v prosinci 2013, realizován květen 2014 – listopad 2014. Základní myšlenkou projektu je zvýšení kvality technické výuky vytvořením odborných specializovaných praktických pracovišť, kde si studenti poznatky získané v teoretické výuce na praktické úrovni ověří, rozšíří a zdokonalí. Projektem bylo vytvořeno pět nových stacionárních pracovišť a jedno mobilní odborné pracoviště, odborná učebna Geodézie a katastru nemovitostí. Díky zakoupení nových přístrojů a technologií umožňujících realizovat modernizované vzdělávací programy, dojde k zajištění vyšší úrovně odborného vzdělávání a vyšší efektivitě výuky. Projekt jako takový je zaměřen na nákup nových přístrojů a souvisejících technologií, které umožní škole realizovat modernizované vzdělávací programy reagující na současné technologie a metody práce v praxi. Budou pořízeny takové přístroje a technologie, aby vybavenost jednotlivých pracovišť odpovídala požadavkům na kvalitní, efektivní vzdělávání a potřeby praxe.

Celková výše finanční podpory  4 945 766 Kč.

Projekt zpracovali Ing. Jitka Maulová, Mgr. Petr Kravec, realizace projektu Ing. Ivana Raunerová

 

<< Zpět na Projekty

Skip to content