Projekty 2022

PROJEKT ŠABLONY OP JAK – SOCIÁLNÍ PEDAGOG

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby žákům Střední průmyslové školy stavební, Plzeň prostřednictvím podpory sociálního pedagoga.

 

Sociální pedagog se ve škole věnuje zejména následujícím činnostem:

 

 • zaměřuje se na včasné odhalení a podporu ohrožených žáků,
 • sleduje a vyhodnocuje školní docházku žáků a komplexně jejich rodinnou situaci,
 • jedná osobně s rodiči, pedagogy a s dalšími aktéry,
 • dlouhodobě sleduje problematické případy a dodržování dohodnutých výchovných opatření,
 • je k dispozici pro konzultace se žáky, rodiči, kolegy,
 • podporuje vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků,
 • realizuje preventivní opatření obtíží v oblasti chování,
 • posiluje komunitní charakter školy,
 • pracuje intervenčně s třídami/žáky/rodiči/pedagogy,
 • provádí sociálně právní poradenství a sociální terapii,
 • poskytuje pomoc rodinám, ve kterých nejsou podmínky pro domácí přípravu dětí do školy,
 • zajišťuje podpůrná opatření zaměřená na pomoc a podporu ohroženým žákům,
 • spolupracuje na realizaci tematických programů, pomáhá při rozvoji žáků v oblasti osobnostní a sociální výchovy,
 • vzdělává pedagogy školy a zvyšuje jejich povědomí v sociální oblasti,
 • podílí se na koordinaci doučování,
 • spolupracuje se zřizovateli, zdravotnickými zařízeními, policií, soudy, státními zastupitelstvími a dalšími zainteresovanými orgány a organizacemi,
 • zprostředkovává pomoc odborných poradenských a zdravotnických pracovišť a jiných odborných zařízení.

 

Projekt je v období od 1. 9. 2022 do 31. 5. 2025 financován prostřednictvím Operačního programu Jan Amos Komenský.

 

  

 

Udržitelně žijeme – udržitelně bydlíme – o udržitelnosti se učíme

 

Finance pro studentský a učitelský tým na zřízení tohoto unikátního místa v prostoru plzeňské stavební průmyslovky schválila správní rada Nadačního fondu Zelený poklad dne 25.5.2020, projekt ukončen 31.12.2022.

 

Na plzeňské Střední průmyslové škole stavební byla letos oficiálně otevřena ekologická učebna. Jedná se o první krok k zapojování studentů do budování prostoru školy, v další fázi budou studenti a studentky pracovat na projektu školní terasy. 

Ekologická učebna je místo, kde se při výuce budoucí architekti a stavaři dozví více o udržitelném bydlení a udržitelné výstavbě, učitelé mohou použít mnoho příkladů umístěných či použitých přímo v prostoru učebny. Při vymalování místnosti byly využity termoizolační nátěry, na topení jsou instalované ventilátory pro efektivnější cirkulaci tepla, na umyvadle je namontován water saver pro úsporu vody či se mohou studenti podívat, jak lze pomocí mlékových barev bez chemie obnovit staré skříně a židle, a jak lze využít recyklované dřevo jako materiál na knihovnu. To vše je doplněno infografikami ke každé vychytávce, kterou studenti při budování učebny použili. Mj. je přímo ve třídě umístěn vermikompostér, kde žáci mohou odhazovat bioodpad, který následně žížaly zpracují a vzniká tak žížalí čaj, který se používá jako hnojivo pro rostliny, kterých je v učebně umístěno přes deset. Poučeni jsou tak i o výhodách domácího kompostování a o tom, jak neplýtvat potravinami.

Studenti mají k dispozici recyklovatelné sáčky na svačiny, recyklovaný papír, mohou si na zkoušku odebrat prací prášek bez chemických složek nebo si vzít a doma na svých toaletách vyzkoušet save-a-flush pro úsporu vody při splachování. K vypůjčení nebo pro využití ve výuce byla v učebně zřízena knihovna věnovaná výhradně tématu udržitelné výstavby. Mnoho knih je v angličtině, což umožňuje využití nejen v předmětech odborných, ale také při výuce anglického jazyka. V místnosti je též malá relaxační zóna z recyklovaných palet, kolem které jsou umístěny rostliny. Dále je zde možnost odložit nepotřebné oblečení a umožnit tak jeho další využití jinde. V neposlední řadě je v učebně dlouhodobě umístěna výstava “Zvířata a město”, kterou škole zapůjčil pan Karel Makoň.

 

 

 

<< Zpět na Projekty

Skip to content