Projekty 2023

Nové robotické pomůcky pomohou s výukou robotizace a domácí automatizace

Díky spolku Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s. a jeho EDUgrantu jsme v květnu 2023 obdrželi zásilku robotických pomůcek Micro:bit.

Součásti vize Střední průmyslové školy stavební je záměr přibližovat výuku reálnému životu. Snažíme se o to všemožnými způsoby. V rámci předmětu Informační a komunikační technologie například žáci sestavují algoritmy řešení konkrétních úloh. K tomu nyní budeme moci využít sadu robotických pomůcek Micro:bit pro chytrou domácnost.

Robotiku vnímáme jako motivační nástroj, který ve škole teprve začínáme rozvíjet. Od využívání pomůcek si slibujeme větší názornost a příležitost věnovat se ve výuce řešení praktických problémů. Žáci získají základní představu o tom, jak využít elektroniku napříč obory souvisejícími se stavebnictvím, například v rámci tzv. chytrých domácností. Rozšíří své povědomí o možnostech automatického ovládání vybavení domácnosti. Pracovat budeme zejména se senzory hluku, vlhkosti, teploty a světla, které lze použít v běžných podmínkách. Příkladem může být vytvoření chytrého ventilátoru, který se spouští po překročení nastavené teploty nebo regulace vodní hladiny při zavlažování, signalizace překročení nastavené hladiny hluku nebo hlasové ovládání osvětlení, detektoru vniknutí, automatického ovládání dveří. Naši absolventi tak budou lépe připraveni na úkoly spojené s navrhováním vnitřních i vnějších prostor nebo jejich vybavení.

Využívání robotických pomůcek do výuky základů programování, kritického myšlení a řešení problémů navíc vnese další příležitost pro rozvoj spolupráce žáků, protože plánujeme jejich obsluhování i žákovskými týmy.

 

Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.

Ve Žlíbku 232/44, Horní Počernice, 193 00 Praha 9

tel.: 777 002 379 | mail: edugrant@eduteam.cz

 

 PROJEKT ŠABLONY OP JAK – SOCIÁLNÍ PEDAGOG

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby žákům Střední průmyslové školy stavební, Plzeň prostřednictvím podpory sociálního pedagoga.

 

Sociální pedagog se ve škole věnuje zejména následujícím činnostem:

 

 • zaměřuje se na včasné odhalení a podporu ohrožených žáků,
 • sleduje a vyhodnocuje školní docházku žáků a komplexně jejich rodinnou situaci,
 • jedná osobně s rodiči, pedagogy a s dalšími aktéry,
 • dlouhodobě sleduje problematické případy a dodržování dohodnutých výchovných opatření,
 • je k dispozici pro konzultace se žáky, rodiči, kolegy,
 • podporuje vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků,
 • realizuje preventivní opatření obtíží v oblasti chování,
 • posiluje komunitní charakter školy,
 • pracuje intervenčně s třídami/žáky/rodiči/pedagogy,
 • provádí sociálně právní poradenství a sociální terapii,
 • poskytuje pomoc rodinám, ve kterých nejsou podmínky pro domácí přípravu dětí do školy,
 • zajišťuje podpůrná opatření zaměřená na pomoc a podporu ohroženým žákům,
 • spolupracuje na realizaci tematických programů, pomáhá při rozvoji žáků v oblasti osobnostní a sociální výchovy,
 • vzdělává pedagogy školy a zvyšuje jejich povědomí v sociální oblasti,
 • podílí se na koordinaci doučování,
 • spolupracuje se zřizovateli, zdravotnickými zařízeními, policií, soudy, státními zastupitelstvími a dalšími zainteresovanými orgány a organizacemi,
 • zprostředkovává pomoc odborných poradenských a zdravotnických pracovišť a jiných odborných zařízení.

 

Projekt je v období od 1. 9. 2022 do 31. 5. 2025 financován prostřednictvím Operačního programu Jan Amos Komenský.

 

 

 

<< Zpět na Projekty

Skip to content