Školská rada

Školská rada je zřízena dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. Funkční období školské rady je tříleté, členové se scházejí dvakrát ročně. 

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY_2024

Dle §167, odst. 8, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhlašuji volby do školské rady Střední průmyslové školy stavební, Plzeň do funkce voleného člena rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky a do funkce voleného člena rady za pedagogické pracovníky.

 

Rada má 6 členů, 2 jmenuje zřizovatel školy, 2 volí pedagogičtí pracovníci a 2 volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci.

Volby do školské rady se konají 17. – 21.6. 2024.

Kandidáty na funkci člena školské rady lze volit dálkovým způsobem – prostřednictvím školního informačního systému Bakaláři.

Sestavení a zveřejnění kandidátek provedou členové přípravného výboru do 31.5.2024.

Pro organizaci voleb jmenuji přípravný výbor ve složení: Mgr. Aleš Grubr, Mgr. Aleš Kavalír, Jana Fedorová

Přípravný výbor eviduje návrhy kandidátů, zabezpečuje hlasování a vyhlašuje výsledky voleb.

Oprávněnými voliči jsou zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků, respektive pedagogičtí pracovníci.

Vyhlášení voleb do školské rady_2024 

Harmonogarm voleb do školské rady_2024

Volební řád školské rady_2024

Představení kandidátů – pedagogové

Představení kandidátů – žáci a zákonní zástupci

 

Členové školské rady pro období 2021 - 2024

Předseda školské rady
Ing. Miroslav Jaroš

Z řad pedagogických pracovníků školy
Ing. arch. Iva Mainzerová
Mgr. Eva Bartovská

Z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
Ing. Michaela Manová
Ing. Jaroslav Vytisk 

Za zřizovatele byli jmenováni
Ing. Milan Froněk
Ing. Miroslav Jaroš

Skip to content