Pracovní nabídka Magistrátu města Plzně

Název pracovní pozice: Výběrové řízení – referent/referentka v oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů v OI MMP

Anotace:

Výběrové řízení na obsazení pozice referent/ka v oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů v Odboru investic Magistrátu města Plzně

Vyhlašovatel:

Tajemník Magistrátu města Plzně v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

Popis:

Výběrové řízení na obsazení pozice referent/ka v oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů v Odboru investic Magistrátu města Plzně

Třída:

9 pro SŠ/10 pro VOŠ a VŠ (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.)

Místo:

Plzeň

Rámcová pracovní náplň:

 • komplexně zajišťuje přípravu městských stavebních akcí investičního charakteru, resp. dílčí úkoly v oblasti investorské a inženýrské činnosti,
 • spolupracuje při předprojektové a projektové přípravě a realizaci staveb státní, krajské silniční sítě a státní železniční sítě na území města Plzně nebo jiných staveb financovaných ze státního rozpočtu,
 • podílí se na koordinaci přípravy městských investic s investičními záměry jiných investorů na území města Plzně.

Pracovní náplň bude uzpůsobena dle nejvyššího dosaženého vzdělání přijatého uchazeče.

Kvalifikační a odborné požadavky:

 • ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání, obor stavební,
 • praxe ve veřejné správě výhodou,
 • praxe v oblasti silničních staveb výhodou, absolventy zaškolíme,
 • znalost stavebního zákona a zákona o zadávání veřejných zakázek výhodou,
 • orientace v projektové dokumentaci, znalost čtení výkresů a mapových podkladů,
 • komunikační a organizační schopnosti, spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost, schopnost práce v týmu, flexibilita,
 • dobrá znalost práce s PC,
 • řidičský průkaz skupiny B výhodou,
 • splnění požadavků dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Nabízíme:

 • zajímavé a perspektivní zaměstnání u stabilního zaměstnavatele,
 • motivující osobní příplatek, mimořádné odměny a další zaměstnanecké výhody (příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, flexi passy, 25 dnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna a další benefity),
 • pružná pracovní doba,
 • možnost osobního a profesního rozvoje,
 • propracovaný systém vzdělávání (školení, podpora v dalším studiu).

Nástup: duben – červen 2024

Doklady potřebné pro přihlášení do výběrového řízení:

 1. přihláška (náležitosti přihlášky: název pracovního místa, jméno, příjmení, titul, datum a místo 1. narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis),
 2. strukturovaný životopis,
 3. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 4. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 5. personální dotazník a čestné prohlášení (je možno vyzvednout přímo na personálním oddělení 5. MMP nebo stáhnout z webových stránek www.plzen.eu (kategorie Úřad, Pracovní místa).

Termín doručení přihlášky: do 16. 2. 2024

Místo kam přihlášku doručit: Plzeň

Kontakty: Bližší informace na telefonu č. 378 032 711.

Platnost od: 17.01.2024 Platnost do: 16.02.2024

Skip to content