Stávka

Vážení zákonní zástupci, vážené žákyně, vážení žáci,
po důkladném zvážení a propočtech, jakým způsobem se případné změny financování dotknou kvality vzdělávání a provozu naší školy, jsme se rozhodli pro připojení se ke stávce dne 27. 11. 2023.

Jedná se především o následující důvody:
1. Nedostatečné zajištění finančních prostředků pro nepedagogické pracovníky,
bez nichž lze těžko zajistit provoz školy, bezpečné a příjemné prostředí ve škole,
organizaci akcí a projektů. Jedná se o:
● zaměstnance kuchyně,
● zaměstnankyni informačního centra,
● zaměstnance sekretariátu školy,
● zaměstnance ekonomického oddělení,
● školníka,
● uklízečky,
● vrátné.

2. Neřešení finanční situace a statusu neučitelských pedagogických profesí neumožňuje systémově rozvíjet naplňování vize v bodě: Naše škola vytváří bezpečné a respektující prostředí pro žáky i své zaměstnance. Má propracovaný systém pomoci a podpory v náročných situacích a umí předcházet školnímu
neúspěchu.
Jedná se o pozice
● sociální pedagog,
● speciální pedagog,
● školní psycholog.

3. Snižování maximálního počtu hodin, které může škola použít pro výuku.
Legislativa umožňuje výuku předmětů v celých třídách (30 žáků, resp. 34 žáků) kromě výuky cizích jazyků (23 žáků). Dělení tříd do skupin v níže uvedených předmětech je nad rámec
legislativy. Snižování maximálního počtu hodin (PHMAX) neumožňuje naplňovat vizi školy:
Výuka usiluje o přiblížení reálnému životu. Učitelé vytvářejí tvůrčí prostředí a při svém pedagogickém působení upřednostňují vedení před řízením. Přispívají k všestrannému rozvoji žáků tím, že kladou důraz na rozvoj jejich praktických a odborných znalostí a dovedností i na jejich kompetence sociální a občanské. Předávají aktuální poznatky oborového mistrovství s využitím nejmodernějších metod a vybavení. Škola proto také rozvíjí spolupráci se zaměstnavateli a s dalšími partnery a dokáže žákům zajistit kvalitní odbornou praxi ve své budově i mimo ni.
Pokud dojde ke snížení PHMAX, budeme muset přehodnotit dělení tříd do skupin.
Výuka ve skupinách nad rámec legislativy probíhá v těchto předmětech:
● dělení do skupin – praktická výuka v prostorách školy (dílny) – třída je dělena na třetiny v 1. a 2. ročníku oboru Stavebnictví v předmětu praxe, v 1. ročníku oboru Geodézie a katastr nemovitostí v předmětu geodetická praxe, ve 2. ročník oboru Technické lyceum při souvislé praxi (14 dní),
● dělení do skupin – cizí jazyky (legislativa umožńuje až 23 žáků),
● dělení do skupin – všechna výuka v PC učebnách,
● dělení do skupin – inženýrské stavby,
● dělení do skupin – CAD,
● dělení do skupin – konstrukční cvičení,
● dělení do skupin – tělesná výchova (legislativa umožňuje 30 žáků),
● dělení do skupin – deskriptivní geometrie,
● dělení do skupin – matematika 1. ročník (1 hodina),
● dělení do skupin – český jazyk 1. ročník, 4. ročník (1 hodina),
● dělení do skupin – geodetická praxe,
● dělení do skupin – kartografické rýsování,
● dělení do skupin – geodézie,
● dělení do skupin – informační a komunikační technologie,
● dělení do skupin – geodetické výpočty,
● dělení do skupin – geografické informační systémy,
● dělení do skupin – stavební provoz,
● tandemová výuka (2 učitelé v 1 třídě) – systémová podpora začínajících učitelů, zavádění nových aktuálních trendů v oboru, zavádění digitálních technologií do výuky.

Rekapitulace:
– před rokem 2020 (zavedením PHMAX) by naše škola se současným počtem žáků měla nárok na proplacení 60,32 úvazků,
– v roce 2023 má škola podle počtu žáků nárok na proplacení 57,43 úvazků, z toho je využito 53,71 a počítáme s nárůstem 1 úvazku od 1. 1. 2024 a 1 úvazku od 1. 9. 2024 (návrat z mateřské dovolené) – bude 55,71 úvazků,
– od 1. 9. 2024 podle nových výpočtů PHMAX by škola měla nárok na proplacení 49,43 úvazků.
Konkrétní dopady změn: slučování skupin, zrušení tandemové výuky, propouštění pedagogických i nepedagogických pracovníků školy.

23. 11. 2023
Jitka Maulová

Skip to content