Maturita

 

PODZIMNÍ MATURITA

Přihlášení k řádnému i opravnému termínu maturitní zkoušky v podzimním termínu – přihláška do 25. 6. 2024.

 

INFORMACE O MATURITNÍ ZKOUŠCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

Zkouška se skládá ze dvou částí:

  •  společná – připravuje CERMAT
  •  profilová – připravuje škola

 


MODEL MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Dle schválené legislativy bude maturitní zkouška ve školním roce 2023/2024 vypadat následovně:
Žák podle tohoto modelu ve společné části
  • povinně vykoná didaktický test z českého jazyka a literatury,
  • povinně vykoná didaktický test ze zvoleného cizího jazyka (který se ve škole vyučuje) nebo matematiky, může nepovinně konat až dvě další zkoušky z nabídky cizí jazyk nebo matematika a matematika rozšiřující

 

Časová dotace: Český jazyk – didaktický test – 85 minut.

                                  Matematika – didaktický test – 135 minut

                                  Cizí jazyk – didaktický test – 110 minut (40 + 70 minut)

 

 


SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2024 od čtvrtka 2. května 2024 do úterý 7. května 2024.

 

 


PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Všechny obory:
  • Ústní zkouška z českého jazyka, ústní zkouška z cizího jazyka (pokud si žák zvolí zkoušku z cizího jazyka)
  • Písemná práce z českého jazyka, písemná práce z cizího jazyka (pokud si žák zvolí zkoušku z cizího jazyka)

 

Obsah a forma písemných zkoušek:
Termíny:

Termíny profilových zkoušek 2024

Rozpisy ústních maturitních zkoušek:
Kritéria hodnocení:
Stavebnictví
Geodézie a katastr nemovitostí
Technické lyceum

 

 

 


OBOR STAVEBNICTVÍ 36-47-M/01

Pro zaměření: Pozemní stavitelství

Povinné profilové ústní zkoušky z pozemního stavitelství  a ze stavebnictví

Témata z pozemního stavitelství jsou sestavena z předmětů: POS a ARC. Počet témat je 25.

Témata ze stavebnictví jsou sestavena z předmětů: SME, EKO a STP. Počet témat je 22.

 

OBOR TECHNICKÉ LYCEUM 78-42-M/01

Povinné profilové ústní zkoušky z matematiky a architektury.

Témata z matematiky jsou sestavena z předmětů MAT a AM. Počet témat 28.

Témata z architektury jsou sestavena z předmětů ARC, KPS, DSG. Počet témat je 30.

 

OBOR GEODÉZIE A KATASTR NEMOVITOSTÍ 36-46-M/01

Povinné profilové zkoušky z geodézie, tvorby map a geodetické praxe jsou konané formou praktické zkoušky.

 

 


PRAKTICKÉ ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI

Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky koná maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jeho znevýhodnění.

Doporučení školského poradenského zařízení žák odevzdal řediteli školy společně s přihláškou k maturitní zkoušce.

Praktická zkouška obor Stavebnictví, zaměření *Pozemní stavitelství*

Praktická zkouška probíhá ve dvou dnech a skládá se z 3 dílčích částí s váhou odpovídající době provádění práce v hodinách.

Část Konstrukční cvičení – rýsování na PC (7 hodin) – část projektové dokumentace rodinného domu

Část Konstrukční cvičení – zakreslování stavebních konstrukcí (2 hodiny) – ručně

Část Stavební konstrukce – stavební mechanika a výpočty – příklady (5 hodin)

Praktická zkouška obor *Technické lyceum*

Praktická zkouška probíhá ve dvou dnech a skládá se z 3 dílčích částí s váhou odpovídající době provádění práce v hodinách.

Část CAD systémy – rýsování na PC (5 hodin) – část projektové dokumentace rodinného domu

Část CAD systémy – zakreslování staveních konstrukcí (2 hodiny) – ručně

Část Stavební mechanika – mechanika (3 hodiny)

 

Praktické zkoušky obor *Geodézie a katastr nemovitostí*

Praktické zkoušky probíhají ve třech dnech.

Praktická zkouška z tvorby map – TVM test (75 minut) + KAN test (45 minut) + GIS PC (180 minut)

Praktická zkouška z geodézie – GEO test (90 minut) + GEV test (60 minut) + GEV PC (120 minut)

Praktická zkouška z geodetické praxe – čas 6 x 60 minut

 

 


NEPOVINNÉ ZKOUŠKY

Společná část

Cizí jazyk, pokud nebyl zvolen v povinné části.

Matematika, pokud nebyla zvolena v povinné části.

Matematika rozšiřující.

Profilová část

Nepovinné profilové zkoušky jsou pro obory Stavebnictví a Geodézie a katastr nemovitostí stejné a jsou to matematika (ústní zkouška) a fyzika (ústní zkouška).

Nepovinné profilové zkoušky pro obor Technické lyceum jsou fyzika (ústní zkouška) a stavební mechanika (ústní zkouška).

 

 


HARMONOGRAM A ROZPISY PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY

……………………………………….

 

 


ROZPISY ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK

………………………………………..

 

 


VÝSLEDKOVÝ PORTÁL ŽÁKA

V lednu 2024 bude žákům zpřístupněna možnost registrovat se na výsledkovém portálu žáka, jehož prostřednictvím budou žákům zaslány pozvánky ke konání didaktických testů a výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky.

K registraci je nutný alfanumerický kód, který každý žák nalezne na svém výpisu z přihlášky.

 

 

 

Skip to content