Přijímací řízení

Přijímací řízení 2024

Přihláška se podává na speciálním tiskopisu, který stanovuje MŠMT. Pro získání tiskopisu se může uchazeč obrátit na svého třídního učitele, výchovného poradce nebo na střední školu. 

Do přihlášky ke vzdělání nezapomeňte uvést:

  • obor (Stavebnictví, Geodézie a katastr nemovitostí, Technické lyceum)
  • v případě tělesných omezení uvést zájem o zdravotní tělesnou výchovu
  • speciální vzdělávací potřeby (přiložit originál posudku z PPP)
  • uvést email pro zaslání výsledků z CERMATU – čitelně hůlkovým písmem
  • při uvedení ID datové schránky, bude veškerá komunikace vedena tímto způsobem
 

Na žádný ze studijních oborů nevyžadujeme lékařské potvrzení.

Maximální počty žáků v oborech

STAVEBNICTVÍ 36 – 47 – M/01 – celkem 90 žáků

GEODÉZIE A KATASTR NEMOVITOSTÍ 36 – 46 – M/01 – 30 žáků

TECHNICKÉ LYCEUM 78 – 42 – M/01 – 30 žáků

Termíny konání jednotlivých testů

1. termín: pátek 12. dubna 2024

2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Náhradní termíny:

1. termín: pondělí 29. dubna 2024

2. termín: úterý 30. dubna 2024

Pro všechny obory nabízíme možnost výuky zdravotní tělesné výchovy pro žáky zařazené do 3. zdravotní skupiny (v případě dostatečného počtu cca 15).

Potřebujete více informací k vyplnění a odevzdání přihlášek?

Doporučujeme navštívit webové stránky: https://prijimacky.cermat.cz/index.php

Skip to content