Výsledky přijímacího řízení

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2023

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 2.5. 2023 12:00 hodin zde na webu školy a vyvěšením na vstupní dveře školy s identifikačními čísly = evidenční číslo přihlášky uvedené na pozvánce.
S podklady pro vydání rozhodnutí se mohou zákonní zástupci uchazečů a zletilí uchazeči seznámit 3. 5. 2023 od 11:00 do 13:00 hodin v sekretariátu školy.

Rozhodnutí o přijetí se nevydávají, rozhodnutí o nepřijetí je možné vyzvednout osobně v sekretariátu školy ve dnech 3. – 4. 5. 2023 od 11:00 hodin. Nevyzvednutá rozhodnutí budou rozeslána 5.5. 2023 poštou v obálce s červeným pruhem.

Odvolání proti nepřijetí je možné podat ke KÚPK, odboru školství, mládeže a sportu prostřednictvím ředitelky školy a to do tří pracovních dnů ode dne doručení.

Pokud bude uchazeč přijat současně na jinou školu, kterou upřednostníte, sdělte prosím tuto skutečnost buď telefonicky 378 010 825 nebo e-mailem na adresu spsstav@spsstav.cz.

Rozdělení žáků do tříd 1. ročníků


Dokumenty ke stažení

 

 

Skip to content