Výstava

Ochrana přírody a krajiny v ČR

Ochrana přírody a krajiny je v České republice veřejným zájmem. Již ve 14. století císař Karel IV. prosazoval ochranu území. V 19. století byly založeny jedny z prvních rezervací v Evropě – Žofínský a Boubínský prales. Vyhlášení stovek malých chráněných území z důvodu ochrany mizejících druhů rostlin a živočichů a dvě desítky velkoplošných chráněných území – národních parků a chráněných krajinných oblastí přineslo 20. století. V roce 1992 byl přijat zákon č. 114/19925 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve kterém je uzákoněn aktivní přístup k ochraně a péči za účasti státu, vlastníků a neziskových organizací.

 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) naší škole zapůjčila výstavu “Ochrana přírody a krajiny v ČR”. Můžete si ji prohlédnout do konce školního roku v přízemí školy.

Autory výstavy jsou: Jan Dungel, Petr Moucha, Zdeňek Patzelt, Václav Petříček, Lenka Šoltysová

Skip to content