Ing. Jana Duníková

Pozice: učitelka IKT, SMP
Místnost: kabinet 73

Studium

Obor Konstrukce a dopravní stavby, Fakulta stavební ČVUT v Praze

Roční studijní pobyt na École de technologie supérieure, Montréal

Obor Učitelství odborných předmětů, Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze

Profesní zkušenosti

Projekční činnosti v ILF Consulting Engineers, s.r.o. a ve statické kanceláři Statika Praha s.r.o.

Spolupráce na vývoji odborného softwaru pro výpočet konstrukcí metodou MKP v Dlubal Software s.r.o. a FINE s.r.o.

Učitelka odborných předmětů na SPŠ stavební, Plzeň

Skip to content