Ing. Hana Zemčík, Ph.D.

Pozice: učitelka SME, DEG
Místnost: kabinet č. 73, II. patro
Studium:

Obor Aplikovaná mechanika, Fakulta aplikovaných věd,
Západočeská univerzita v Plzni

Profesní zkušenosti:

Vědeckovýzkumný pracovník, Katedra mechaniky,
Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni

Skip to content