Ing. arch. Irena Trčková

Pozice: učitelka KOC, DEG, ARC, CAD, POS,
třídní učitelka 2.PA
Místnost: kabinet 82, 2. patro

Studium

Vystudovala jsem Fakultu architektury na ČVUT v Praze. Fakultu jsem dokončila v roce 1998. Následně jsem pracovala pro projektové kanceláře v Praze a v Plzni. Během své praxe jsem získala autorizaci a dále pracuji jako samostatný architekt a projektant.

Profesní zkušenosti

Na SPŠ stavební v Plzni učím od roku 2006. Během této doby jsem si doplnila pedagogické vzdělání a absolvovala mnohá školení pro práci s žáky. Na škole vedu kroužek kreslení pro zájemce, případně pomáhám žákům s přípravou na talentové zkoušky na vysoké školy.

Skip to content