Ing. Miroslav Izing

Pozice: učitel GPR
Místnost: kabinet 19, přízemí

Studium

Geodézie a Kartografie, Stavební fakulta, Slovenská technická univerzita, Bratislava

Profesní zkušenosti

Úřední oprávnění zeměměřický inženýr pro ověřování výsledku zeměměřických činností v rozsahu podle §13 odst. 1 písm. c) zákona c. 200/1994 Sb.

Jednatel v soukromé geodetické společnosti Geoing Plzeň s r.o.

Učitel odborných předmětů na SPŠ stavební, Plzeň

Skip to content