Ing. Jan Macura

Pozice: učitel GPR, IKT
Místnost: kabinet 19, přízemí

Studium

Obor Geomatika, Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni

Profesní zkušenosti

Pracovní stáž v geodetické firmě Exact ve Švédsku

Vývojář webových GIS řešení a mapových aplikací ve společnosti WirelessInfo, resp. Plan4all

Učitel odborných předmětů na SPŠ Stavební, Plzeň

Skip to content