Ing. Josef Daněk

Pozice: učitel MAT, AM
Místnost: kabinet 61a, 1. patro

Studium

Obor Aplikovaná matematika, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni

Obor Matematicko-fyzikální inženýrství, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni

Profesní zkušenosti

Akademický pracovník, Katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni

Vědecký pracovník, Oddělení výpočetních metod, Ústav informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i.

Statické výpočty ocelových konstrukcí, Pilsen Tools, s.r.o.

Učitel předmětů Matematika a Aplikovaná matematika, SPŠ stavební, Plzeň

Skip to content