Ing. arch. Iva Mainzerová

Pozice: učitelka DEG, ARC,
výchovný poradce
Místnost: kabinet 84, 2. patro

Studium

Obor Architektura, VUT v Brně

Obor Učitelství odborných předmětů, Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze

Studium pro výchovné poradce, Fakulta pedagogická ZČU Plzeň

Profesní zkušenosti

Projekční činnost

Učitelka odborných předmětů na SPŠ stavební, Plzeň

Výchovná poradkyně na SPŠ stavební, Plzeň

Skip to content