Mgr. Michal Chocholatý, Ph.D.

Pozice: učitel DEJ, OBN, OSV, IKT,
třídní učitel 4.PC
Místnost: kabinet 43

Studium

Obor Obecné dějiny na Ústavu světových dějin, Fakulta filozofická Univerzity Karlovy v Praze, Bc.

Obor Moderní dějiny na Katedře historických věd, Fakulta filozofická ZČU, Mgr.

Obor Moderní dějiny na Katedře historických věd, Fakulta filozofická ZČU, Ph.D.

Obor dřevomodelář, Škodovy závody, SOU č. 3, Plzeň (1995–1998)

Profesní zkušenosti

Zaměstnán v hutích Škodových závodů jako dřevomodelář (1999–2000)

Specialista externí logistiky ve firmě JTEKT na Borských polích v Plzni (2005–2018)

Výuka na Katedře historických věd FF ZČU od akademického roku 2021/2022

Učitel dějepisu, občanské nauky, osobnostní a sociální výchovy, informačních a komunikačních technologií na SPŠ stavební, Plzeň

Skip to content