Přijímací řízení

Přijímací řízení 2023

Přihláška se podává na speciálním tiskopisu, který stanovuje MŠMT. Pro získání tiskopisu se může uchazeč obrátit na svého třídního učitele, výchovného poradce nebo na střední školu. Formulář přihlášky ke stažení naleznete také v sekci Úřední deska / Pro uchazeče zde na webu. Přihlášku lze vyplnit ručně nebo elektronicky.

Přihlášky přijímáme do 1. března 2023 každý den od 7:00 do 16:00 hod v sekretariátu školy (paní Fedorová).

Do přihlášky ke vzdělání nezapomeňte uvést:

  • obor (Stavebnictví, Geodézie a katastr nemovitostí, Technické lyceum)
  • v případě tělesných omezení uvést zájem o zdravotní tělesnou výchovu
  • speciální vzdělávací potřeby (přiložit originál posudku z PPP)
  • uvést email pro zaslání výsledků z CERMATU – čitelně hůlkovým písmem
  • při uvedení ID datové schránky, bude veškerá komunikace vedena tímto způsobem
 

Na žádný ze studijních oborů nevyžadujeme lékařské potvrzení.

Termíny konání jednotlivých testů

1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023

2. termín: pátek 14. dubna 2023

Náhradní termíny:

1. termín: středa 10. května 2023

2. termín: čtvrtek 11. května 2023

Maximální počty žáků v oborech

STAVEBNICTVÍ 36 – 47 – M/01 – celkem 120 žáků

GEODÉZIE A KATASTR NEMOVITOSTÍ 36 – 46 – M/01 – 30 žáků

TECHNICKÉ LYCEUM 78 – 42 – M/01 – 30 žáků

Pro všechny obory nabízíme možnost výuky zdravotní tělesné výchovy pro žáky zařazené do 3. zdravotní skupiny (v případě dostatečného počtu cca 15).

Přihláška SŠ - denní studium

Potřebujete více informací k vyplnění a odevzdání přihlášek?

Doporučujeme navštívit webové stránky: https://prijimacky.cermat.cz/index.php

Skip to content