Přijímací řízení

Přípravné kurzy na jpz pro školní rok 2024 - 25 jsou zcela naplněny přihlášky již nepřijímáme

 Organizace kurzů:

Český jazyk

Kurzy proběhnou v termínech, které jsou zveřejněny v dokumentu Přípravný kurz k JPZ z M a ČJ – rozsah výuky, který je zveřejněný na úřední desce školy.

Kurz českého jazyka začíná 9.1. 2024. Časové vymezení 16:00 – 17:00 hodin.

Kurz bude realizován v minimálním počtu 15 žáků, maximální počet žáků ve skupině je 30. Kurz bude probíhat  v úterý  a ve čtvrtek v učebně č. 44 v I. patře školy. Žáci se mohou přihlásit do 22. 12. 2023.

Matematika

Kurz matematiky začíná 9. 1. 2024. Časové vymezení 17:10 – 18:10 hodin.
Kurz bude realizován v minimálním počtu 15 žáků, maximální počet žáků ve skupině je 30. Kurz bude probíhat v úterý a ve čtvrtek v učebně č. 44 v I. patře školy. Žáci se mohou přihlásit do 22. 12. 2023.

V případě zhoršené hygienicko-epidemické situace budou kurzy organizovány online. Informace budou zveřejňovány na webových stránkách školy.
Přihlášku a tematický plán s termíny naleznete na úřední desce v sekci “Pro uchazeče” (www.spsstav.cz).

Přihlašovat se lze od 24.11.2023 buď osobně na Dnech otevřených dveří, nebo emailem na adrese: pikhartova@spsstav.cz.

Přijímací řízení 2024

Přihlášku můžete podat těmito způsoby:

  •  Prostřednictvím DIPSY – na základě přihlášení identitou občana (např. bankovní identitou)
  •  V podobě výpisu vytištěného z DIPSY bez přihlášení
  •  Na speciálním tiskopisu, který stanovuje MŠMT. Pro získání tiskopisu se může uchazeč obrátit na svého třídního učitele, výchovného poradce nebo na střední školu.  

Přihlášky ke vzdělání přijímáme od 1. do 20. února 2024
do přihlášky nezapomeňte uvést:

  • obor (Stavebnictví, Geodézie a katastr nemovitostí, Technické lyceum)
  • v případě tělesných omezení uvést zájem o zdravotní tělesnou výchovu
  • speciální vzdělávací potřeby (přiložit originál posudku z PPP)
  • uvést email pro zaslání výsledků z CERMATU – čitelně hůlkovým písmem
  • při uvedení ID datové schránky, bude veškerá komunikace vedena tímto způsobem
 

Na žádný ze studijních oborů nevyžadujeme lékařské potvrzení.

Maximální počty žáků v oborech

STAVEBNICTVÍ 36 – 47 – M/01 – celkem 90 žáků

GEODÉZIE A KATASTR NEMOVITOSTÍ 36 – 46 – M/01 – 30 žáků

TECHNICKÉ LYCEUM 78 – 42 – M/01 – 30 žáků

Termíny konání jednotlivých testů

1. termín: pátek 12. dubna 2024

2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Náhradní termíny:

1. termín: pondělí 29. dubna 2024

2. termín: úterý 30. dubna 2024

Pro všechny obory nabízíme možnost výuky zdravotní tělesné výchovy pro žáky zařazené do 3. zdravotní skupiny (v případě dostatečného počtu cca 15).

Potřebujete více informací k vyplnění a odevzdání přihlášek?

Doporučujeme navštívit webové stránky: https://prihlaskynastredni.cz

Skip to content